شیوه نامه ثبت نام دانش آموزان در مرحله اول آزمون پیشرفت تحصیلی سال ۹۷-۹۶

sajfa.razaviedu.ir

شیوه نامه ثبت نام دانش آموزان در مرحله اول آزمون پیشرفت تحصیلی سال ۹۷-۹۶

قابل توجه مدیران محترم کلیه دبیرستان های دوره های اول و دوم متوسطه :

با توجه به برگزاری مرحله اول آزمون پیشرفت تحصیلی سال ۹۷-۹۶ در هفته سوم آذرماه، فرآیند ثبت نام دانش آموزان جهت تهیه پاسخبرگ آزمون، از تاریخ۹۶/۸/۲۵ لغایت ساعت ۱۳ پنجشنبه ۹۶/۹/۲ از طریق این سامانه انجام می گردد. شیوه نامه برگزاری آزمون شامل جزئیات کامل، از طریق بخشنامه اداری ارسال شده است.

ضروری است مدیران محترم کلیه دبیرستان های دوره های اول و دوم متوسطه با ورود به این سامانه، حداکثر تا مهلت تعیین شده، طبق راهنمای زیر، نسبت به تعریف کلاس های مدرسه وانتقال مشخصات دانش آموزان از سامانه سناد به این سامانه اقدام نمایند. متذکر می گردد بعد از ساعت ۱۳ تاریخ مذکور، اطلاعات دانش آموزان جهت پرینت پاسخبرگ، استخراج شده و تغییرات انجام شده پس از مهلت مذکور، بلااثر بوده و مسئولیت نقص اطلاعات دانش آموزان و بروز مشکلات مربوطه در آزمون داوطلب، بر عهده مدارس خواهد بود.

تذکر : نام کاربری مدیران محترم مدارس جهت ورود به سیستم، همان کد ۸ رقمی سناد آموزشگاه می باشد. رمز عبور مدارسی که قبلا در سامانه ftp دارای اکانت بوده اند برابر همان رمز عبور قبلی (رمز سامانه آزمون سال گذشته) می باشد. مدیران محترم مدارس جدیدالتاسیس و دوره اول متوسطه، رمز ورود خود را از مسئول آموزش متوسطه اداره متبوع خود دریافت نمایند.

قابل توجه مسئولین محترم آموزش ادارات :

ضروری است با ورود به سیستم (از طریق نام کاربری و رمز مخصوص به خود که از اداره کل دریافت نموده اید) از طریق منوی لیست مدارس، نسبت به کنترل ورود و ثبت اطلاعات مدارس تحت پوشش خود بصورت روزانه (در بازه زمانی مهلت ثبت نام) اقدام و پیگیری های لازم جهت اطمینان از ثبت کامل اطلاعات تمام مدارس در سامانه، انجام گردد.

راهنمای نحوه انتقال اطلاعات دانش آموزان از سامانه سناد به سامانه سجفا :

 

>>قبل از هرگونه اقدام به منظور ارسال اطلاعات حتما راهنما را مطالعه کنید ..<<. جهت مشاهده راهنما کلیک کنید. (مرحله بعد)

سامانه جامع فرآیندهای آموزشی (سجفا)