دریافت کد رهگیری برگزاری اردو و بازدید دانش آموزی استان خراسان رضوی www.ordoo.razavisch.ir

اردوی یک روزه زائران رضوی

اردوی چند روزه زائران رضوی
تلفن تماس:
۰۵۱-۳۲۲۱۹۲۱۳
آدرس پستی:
مشهد-میدان شهداء- اداره کل اموزش و پرورش خراسان رضوی-ساختمان شماره ۴-طبقه سوم-اتاق۴۶۱(کارشناسی فعالیت های اردویی و کانونها)

دریافت فرم های لازم:

جهت دانلود و مشاهده شیوه نامه اعزام و جدول سهمیه استانها اینجا را کلیک کنید.


 دستورالعمل برگزاری اردو و بازدید دانش آموزی

دریافت کد رهگیری و ثبت اطلاعات اردو و بازدید مدارس در پائیز و زمستان۹۶

تذکر: دریافت کدرهگیری و ثبت اطلاعات در این فرم بمنزله اخذ مجوز برگزاری اردو و بازدید نمی باشد. مطابق دستورالعمل وزارتی به شماره۱۴۰/۲۲۰۲۸ مورخ ۸۹/۰۸/۱۸ مراحل قانونی بایستی صورت پذیرد.


تمهید مقدمات اعزامهای اردوی راهیان

تمهید مقدمات اعزامهای اردوی راهیان

تمهید مقدمات اعزامهای اردوی راهیان نوردر سال تحصیلی۹۷-۹۶


جهت دریافت ضوابط پذیرش اردوگاههای استان در شش ماهه اول سال تحصیلی۹۷-۹۶ اینجا کلیک کنید.


ضمن خدمت آموزش و پرورش

همچنین این فرصت را پیدا خواهید کرد که شبیه ساز کاملی از آزمون های ضمن خدمت در اختیار داشته باشید تا با شرکت در این آزمون ها ضمن آشنایی با سوالات نمرات خود را در آزمون اصلی بیشتر کنید.

آزمون های ضمن خدمت وب سایت گزینه ها

آزمون آنلاین نظارت بالینی

آزمون آنلاین آشنایی با قرآن

آزمون آنلاین اخلاق فردی اجتماعی اداری

آزمون نهج البلاغه

آزمون وصیت نامه امام خمینی