جهت مشاهده کارنامه آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول  karnamem2n.razaviedu.ir

.دانش آموزان عزیز با توجه به ارسال نتایج آزمون به صورت منطقه ای (اولویت دریافت پاسخنامه ها از مناطق) ، در صورت اینکه به سایت سامانه ثبت نام و اعلام نتایج نما – karnamem2n.razaviedu.ir مراجعه نموده.

و کارنامه خود را مشاهده نکرده اید ، نگران نباشید در زمان دیگر مراجعه کرده و کارنامه خود را دریافت نمائید.

آموزش پرورش

تمامی کارنامه های حاضرین در آزمون تا پایان وقت اداری فردا دوشنیه ۲۷ آذر ماه ۹۷ بر روی سامانه اعلام نتایج بارگزاری میگردد.

رمز ورود کارنامه آزمون پیشرفت تحصیلی

با امید موفقیت شما عزیزان در مسیر زندگی karnamem2n.razaviedu.ir

آزمون های ضمن خدمت وب سایت گزینه ها سامانه Ltms

آزمون آنلاین نظارت بالینی سامانه Ltms

آزمون آنلاین آشنایی با قرآن سامانه Ltms

آزمون آنلاین اخلاق فردی اجتماعی اداری سامانه Ltms

آزمون نهج البلاغه سامانه Ltms

آزمون وصیت نامه امام خمینی سامانه Ltms

-سامانه یکپارچه
http://school.medu.ir

-سامانه امتحانات نهایی(فاینال )
http://final.medu.ir

– سامانه دریافت کد سوابق تحصیلی
http://dipcode.medu.ir

-سامانه فارغ التحصيلی (امین )
http://edu.medu.ir

– پورتال سنجش وزارت
http://aee.medu.ir

-فیش حقوقی
http://fish.medu.ir

-سامانه دانش آموزی (سناد )
http://snd.medu.ir

-مشاور مدرسه
http://moshavereh.medu.ir

-سامانه همگام
http://hamgam.medu.ir

-سامانه سجا(شاهد )
http://saja.medu.ir

-سامانه ضمن خدمت
http://ltms.medu.ir