رئیس شرکت اموردانشجویان گفت: ۸۰۰ کانون همیار مشاور با نشانه برطرف پرسشها معنوی دانشجویان و کمک به مشاوران تشکیل شده است است.

نقش جدی همیاران مشاور در آشنایی آسیب‌های معنوی دانشجویان

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهیگروه علمی پزشكی گروه تحریریه سایت جوان؛ مجتبی صدیقی مدیر شرکت امور دانشجویان عصر امروز در مراسم کارگاه آموزشی خبر خاص مشاوران سراسر کشور که در دانشگاه فنی حرفه‌ای برگزار شد، اظهار کرد: مقاطع و رشته‌های متفاوت آموزش عالی نیاز به یک آمایش دارد و به نظرم دانشگاه فنی حرفه‌ای یکی از جاهایی است که توسعه‌اش متناسب با نیاز کشور هست؛ در حال حاضر کشور عزیزمان ایران بیش از حد نیروی نظری دارد ولی افراد تکنسین و مهارتی کم بوده و زیاد داوطلبان به سمت رشته‌های نظری می‌روند از این جهت دانشگاه فنی حرفه‌ای می‌تواند نقش جدی در برطرف نیازهای کشور ایفا کند.

وی بیان کرد: ارزش محصولات دانشگاه فنی حرفه‌ای بیش از مراکزی است که دکترا تربیت می‌کند و یکی از مسائلی که امروزه به آن اهمیت داده می‌شود مقوله مشاوره است به طوری که در طول ۴ سال گذشته توجه جدی به این مراکز در دانشگاه فنی حرفه‌ای انجام شده است است و خوشبختانه دانشگاه‌های سراسر کشور نیاز مراکز مشاوره را به خوبی فهمیده‌اند.

صدیقی تاکید کرد: اگر دانشجو روان سالم نداشته باشد و آسیب‌های اجتماعی و افسردگی او را رها نکرده محصل خوبی نیست لذا ما باید دانشجویانی با نشاط و سرحال از لحاظ معنوی و روانی تربیت کنیم تا نیروهایی بافایده جهت جامعه باشند.

نقش جدی همیاران مشاور در آشنایی آسیب‌های معنوی دانشجویان

رئیس شرکت امور دانشجویی با بیان اینکه باید همه مسئولان بخش مشاوره را به خوبی آشنا و تجربیات آن‌ها را به دیگران ابلاغ کنند، افزود: دو طرح سیمای زندگی اجتماعی و زندگی دانشجویی در طی سال‌های ۹۴ و ۹۵ اجرا و نتیجه های خوبی به دست آمد و برآورد قابل قبولی از نظر روانی و آسیب‌های اجتماعی به مشاوران و کارشناسان دست داد، خوشبختانه باید بگویم که شرایط دانشگاه‌ها از نظر معنوی و روانی به مراتب از جامعه بهتر است و اگر دانشجویی دچار آسیب اجتماعی شود این مسئله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شود.

صدیقی ادامه داد: یکی از کارهای خوب و بافایده در بخش مشاوره دانشجو است لیکن دانشجویی که از نظر معنوی و روانی دچار مسئله است زیاد به همکلاسی خود مراجعه کرده و مسئله را با آن‌ها در میان می‌گذارد و حتی خانواده نیز در الویت بعدی چنین افرادی واقع شده است است به همین خاطر ما کانون‌هایی را تحت عنوان همیار مشاور تشکیل دادیم لیکن معتقدیم دانشجویان و جوانان تحت تاثیر همکلاسی‌های خود قرار می‌گیرند.

وی اظهار کرد: کانون‌های مشاوره دانشجویی کارشناسان را در آشنایی انواع آسیب‌های اجتماعی دیگر دانشجویان یاری می‌کند و این مراکز در جهت رأس پرسشها معنوی و روانی در بین افراد دانشگاهی است.

وی با بیان اینکه ۸۰ کانون در بین مراکز آموزش عالی احداث شده است هست، افزود: کانون‌های همیار مشاور توسعه مناسبی داشته و بخشی جدی و مهم در ایجاد سلامت روح و روان دانشجویان ایفا می‌کند.

رئیس شرکت اموردانشجویان گفت: ۸۰۰ کانون همیار مشاور با نشانه برطرف پرسشها معنوی دانشجویان و کمک به مشاوران تشکیل شده است است.

رئیس شرکت امور دانشجویان یادآور شد:‌ تربیت بدنی و ورزش می‌تواند مکمل کارهای مشاوران جهت داشتن یک زندگی سالم دانشجویی باشد که در این حین تجهیزات دانشگاه‌ها نیز می‌تواند موثر باشد.

انتهای خبر /

همیاران مشاور نقش جدی در آشنایی آسیب‌های معنوی دانشجویان دارند

واژه های کلیدی: دانشجویان | دانشگاه | مشاوره | دانشجو | دانشگاه | زندگی | دانشجو | آشنایی