رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: مراکز این دانشگاه که توانمندی مورد نیاز را داشته باشند در سطح بین المللی فعالیت می کنند.

فعالیت مراکز با کیفیت دانشگاه علمی کاربردی در سطح بین المللی

به گزارش حوزه بهداشت و درمانگروه علمی پزشكی گروه تحریریه سایت جوان؛ محمد حسین امید مدیر دانشگاه جامع علمی کاربردی در دیدار از مراکز جامع علمی کاربردی استان کرمان گفت: فارغ التحصیلان مراکز علمی کاربردی سراسر کشور جهت ورود به بازار کار نیاز به دوره های آموزشی قبل از کار ندارند و به صورت مستقیم می توانند وارد بازار کار شوند.

وی افزود: طبق مجوزی که از شورای مرکزی دانشگاه علمی کاربردی گرفتیم ۲کار را می توانیم انجام دهیم، یکی اینکه با عقد قرارداد با کشورهای خارجی، در داخل کشور دانشجویانی در سطح بین المللی تربیت کنیم.

رئیس دانشگاه اظهار کرد: راه دیگر این است که در سایر کشورها از جمله کشورهای همسایه مراکز علمی کاربردی دایر کنیم.

فعالیت مراکز با کیفیت دانشگاه علمی کاربردی در سطح بین المللی

امید خاطر نشان کرد: مراکزی که بتوانند فعالیت های بین المللی داشته باشند در کشور زیاد نیستند ولی در هر استان حداقل ۲تا سه مرکز داریم که توانایی بین المللی شدن دارند که می تواند از کشورهای متفاوت دانشجو بپذیرد و قانون این اجازه را به آنها می دهد.

وی افزود: توسعه کیفی، ماموریت گرایی و فعالیت های بین المللی به عنوان شاخص های توسعه در دستور کار است و در این راستا اقداماتی انجام شده است است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خاطر نشان کرد: این بازدیدهای استانی جهت این است که مراکز نیرومند و با کیفیت را شناسایی و تقویت کنیم و به مراکزی که از حد نصاب کافی برخوردار نیستند وقت داده شود که کیفیت مورد نیاز را کسب کنند.

انتهای پیام/

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: مراکز این دانشگاه که توانمندی مورد نیاز را داشته باشند در سطح بین المللی فعالیت می کنند.

جزئیات راه اندازی مراکز علمی کاربردی در کشورهای همسایه

واژه های کلیدی: استان کرمان | بازار کار | دانشجویان | دانشگاه | دانشجو | استانی | کاربردی | فعالیت