🔸زهرا نامور، دختر شیرازی دبیرستان تیزهوشان شیراز با وجود ۸۰ درصد معلولیت، نفر ۳۸ کنکور تجربی کشور شد👏

 

زهرا نامور با ۸۰ درصد معلولیت نفر ۳۸ کنکور تجربی شد

 

🔹این نابغه با وجود معلولیت جسمی و حرکتی (بیماری اس ام ای نوعی بیماری دیستروفی عضلانی) درباره موفقیتش گفته: از ۸ سالگی درگیر این بیماری شدم و از ۱۰سالگی نیز از صندلی چرخدار استفاده کرده‌ام اما هیچ کدام از این محدودیت‌های ناشی از معلولیت جسمی و حرکتی نتوانسته مانعی در راه رسیدن به هدفم باشند چرا که اگر فردی برای خودش هدفی تعیین کند از تمامی توانمندی‌ها برای دستیابی به آن استفاده می‌ کند

تلاش و انگیزه مهمترین رکن موفقیته و مابقی عوامل فقط و فقط بهانه است

 

زهرا نامور با ۸۰ درصد معلولیت نفر ۳۸ کنکور تجربی شد