معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: بررسی رشته‌های از بین بردن شده است کارشناسی ارشد ۹۷-۹۶ دانشگاه آزاد با همکاری وزارت علوم ادامه دارد.

بررسی رشته‌های از بین بردن شده است کارشناسی ارشد ۹۷-۹۶ ادامه دارد

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهیگروه علمی پزشكی گروه تحریریه سایت جوان؛ علیرضا رهایی معاون آموزشی دانشگاه آزد اسلامی دانشگاه آزاد در سیزدهمین همایش معاونان آموزشی که امروز در شرکت مرکزی دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: بررسی رشته‌های از بین بردن شده است کارشناسی ارشد ۹۷-۹۶ دانشگاه آزاد با همیاری و کمک وزارت علوم ادامه دارد، امیدوارم با همکاری شریعتی نیاسر پرسشها موجود در مابقی رشته‌ها نیز هر چه سریع تر بر طرف شود.

وی بیان کرد: به قطع و یقین در خصوص پرسشها و پرسشها به وجود آمده هر چه سریع تر با معاون آموزش وزارت علوم به تفاهم می رسیم؛ امیدوارم پرسشها مطرح شده است برطرف و تایید سایر رشته‌ها نیز در مقطع کارشناسی ارشد انجام شود.

رهایی یادآور شد: دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک زیر نظام وزارت علوم در حوزه مدیریتی آموزش عالی بوده و من امیدوارم همکاری و تعامل خوبی با این وزارتخانه انجام شود.

بررسی رشته‌های از بین بردن شده است کارشناسی ارشد ۹۷-۹۶ ادامه دارد

انتهای خبر /

وضعیت نهایی رشته‌های از بین بردن شده است کارشناسی ارشد ۹۷-۹۶ دانشگاه آزاد

واژه های کلیدی: وزارت علوم | دانشگاه | آموزشی | دانشگاه | آموزش | همکاری | اسلامی | شریعتی نیاسر