رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از ادغام معاونت‌های این دانشگاه و انتصاب و معرفی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

فرهاد رهبر مدیر تازه واحد علوم و تحقیقات ، انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش حوزه دانشگاهیگروه علمی پزشكی گروه تحریریه سایت جوان؛ فرهاد رهبر رییس دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه هیات رییسه دانشگاه که صبحگاه امروز با حضور اعضا برگزار شد، از ادغام معاونت های این دانشگاه و انتصاب و معرفی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

وی ضمن تبریک به مناسبت اعیاد قربان و غدیر و میلاد حضرت امام علی النقی الهادی(ع) با اشاره به مصوبه هیات امنا مرکزی دانشگاه در خصوص چابک سازی و کوچک سازی ساختار شرکت مرکزی دانشگاه، گفت: معاونت توسعه مدیریت و منابع که در ذیل آن امور عمومی و پشتیبانی، امور اداری، امور عمرانی، امور برنامه و بودجه، امور توانمندسازی و امور تشکیلات و تعالی سازمانی وجود دارد جایگزین معاونت های اداری-مالی، عمران و برنامه ریزی شده است است.

ادغام معاونت ورزش در معاونت دانشجویی فرهنگی

رییس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: همچنین معاونت ورزش در معاونت دانشجویی فرهنگی تجمیع شده است و امور تربیت بدنی دانشگاه در حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی اداره می شود.

فرهاد رهبر مدیر تازه واحد علوم و تحقیقات ، انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی

تجمیع امور هماهنگی استان ها و هیات های امنای استانی با مرکز حوزه ریاست

وی ادامه داد: امور هماهنگی استان ها و هیات های امنای استانی نیز با مرکز حوزه ریاست تجمیع شده است است.

دکتر رهبر در ادامه این جلسه ضمن تقدیر و تکریم معاونت های قبلی دانشگاه از زحمات آنان تقدیر کرد و دکتر عبدالرسول پورعباس را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه معرفی کرد.

مسئولیت واحد علوم و تحقیقات بر عهده مدیر دانشگاه آزاد اسلامی شد

همچنین در این جلسه به منظور هم افزایی مدیریتی و طبق سابقه مدیریت های قبلی در دانشگاه از زحمات دکتر عباسپور مدیر واحد علوم و تحقیقات تقدیر و تقدیر شد و مدیر دانشگاه همزمان مسئولیت واحد علوم و تحقیقات را بر عهده خواهد داشت.

واژه های کلیدی: برنامه ریزی | دانشگاه | مدیریت | برنامه | دانشگاه | تحقیقات | منابع | مرکزی | مدیریت | اسلامی