اولین جلسه شورای مرکزی هجدهم انجمن اسلامی دانشجویان، اعضای انجمن اسلامی دانشجویان مستقل گزینش شدند.

انتخاب اعضای انجمن اسلامی دانشجویان مستقل

به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی گروه تحریریه سایت جوان؛ نخستین جلسه شورای مرکزی هجدهم انجمن اسلامی دانشجویان مستقل برگزار ومحمدرضا گلرومفرد دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل شد.

اسامی و مسئولیت دبیران واحد های متفاوت هجدهم شورای مرکزی اتحادیه به شرح ذیل است:

محمدرضا گلرومفرد: دبیر تشکیلات
سعید توانا راد: دبیر سیاسی
علیرضا فیروزی: دبیر روابط عمومی و اطلاع رسانی
امیرحسین رفعتی: دبیر آموزش و تحقیقات
سجاد اسدی: دبیر پذیرش
فاطمه سادات طباطبایی: دبیر مالی و تدارکات
فاطمه محسنی: دبیر فرهنگی

انتخاب اعضای انجمن اسلامی دانشجویان مستقل

ابوالفضل مظاهری: قائم مقام تشکیلات
خبر مرادی: قائم مقام سیاسی
مهدی کیانی: قائم مقام مالی و تدارکات

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: دانشجویان | طباطبایی | تحقیقات | مرکزی | سیاسی | انجمن | اسلامی | وزارت علوم