علی اسدی معاون فنی دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت توصیه‌هایی را برای کاهش استرس و پایداری سلامت روان در شرایط بحران اعلام کرد:

۱- از نشر و گسترش اخبار مربوط به موارد احتمالی مصدومین و کشته ها در فضای مجازی خودداری کنید.
۲- کودکان را در کنار خود نگهدارید، و تا حد امکان از آنها جدا نشوید.
۳- مسؤولیت نگهداری از کودکان و سالمندان را به یکی از افراد جوانتر خانواده بسپارید.
۴- اخبار و اطلاعات مربوط به حادثه را فقط از طریق رسانه های ملی گوش کنید.
۵- آقایان تلاش نکنند که همه کار را خودشان انجام بدهند، و متناسب با توان سایر اعضای خانواده به آنها مسؤولیت بدهند.
۶- از رفتارهای انفرادی، هیجانی وقهرمانگرایی بپرهیزید.
۷- با ارسال پیام های مثبت مثل اینکه کسی کشته نشده، یا کسی آسیب جدی ندیده ، تخریب زیاد نبوده، نیروهای امدادگران اورژانس، هلال احمر، پلیس، و مسئولین در محل حادثه حضور دارند، به دیگران امید و آرامش بدهید.
۸- به دستورات نیروهای اورژانس، امدادگران، پلیس و پزشکان گوش کنید و این دستورات را اجرا کنید.
۹- سعی کنید کنار هم باشید و درحین آرامش، هوشیار باشید.
۱۰- سعی کنید فعالیت های روزمره و ساده زندگی را در کنار هم انجام دهید.


ذخیره    دانلود