پرخاشگری | پیشانی | مسابقه | زندگی | برجسته | تست روانشناسی

با یک نگاه بفهمید او چه خصوصیاتی دارد !

با یک نگاه بفهمید او چه خصوصیاتی دارد !

عبارات مهم : پرخاشگری – پیشانی

 

 

 

با یک نگاه بفهمید او چه خصوصیاتی دارد !

 

چهره خوانی هنری کهن است که در سراسر دنیا آشنا شده است و نخستین چیزی که در یک صورت توجه شما را جلب می کند تقارن نداشتن صورت هاست. اجزای متفاوت صورت نمایانگر شخصیت فردی و اجتماعی شماست…

 

پرخاشگری | پیشانی | مسابقه | زندگی | برجسته | تست روانشناسی

چانه: در صورت شناسی، چانه نشان دهنده صفاتی از جمله قاطعیت، مسابقه جویی و پرخاشگری هست. اگر چانه ای بزرگ و برجسته دارید یعنی صفاتی از جمله قاطعیت، مسابقه جویی و پرخاشگری جزو خصوصیات شماست. اگر چانه ای کوچک دارید فردی آرام و صلح طلب هستید.

 

گونه ای کشیده و برجسته: به محض این که وارد جمعی می شوید تمام نگاه ها به سمت شما خیره خواهد شد این گونه ها، گونه های سینمایی نام دارند.

 

پیشانی بیرون زده: نشانگر تخیل گرا بودن و ابتکار در زندگی شخصی شماست.

 

با یک نگاه بفهمید او چه خصوصیاتی دارد !

پیشانی که به سمت عقب شیب دارد: نشانگر حافظه نیرومند و تصویر العمل سریع به اعمال است.

 

پیشانی صاف: نشانگر تصمیم گیری فی البداهه و پذیرای عقاید تازه و متفاوت است.


پرخاشگری | پیشانی | مسابقه | زندگی | برجسته | تست روانشناسی

برجستگی گوشتی بین ابروها: نشانگر اراده قوی، راسخ و همت در انجام امور زندگی است.


برآمدگی استخوانی بالای ابرو: نشانگر احترام به قوانین و مقررات است.

 

با یک نگاه بفهمید او چه خصوصیاتی دارد !

ابروهای پرپشت: نشانه داشتن تفکر مبهم است و این افراد زیاد شنونده هستند تا این که اطلاعاتی به دیگران بدهند.

 

ابروهای پیوسته: نشانه داشتن تفکر دائم بوده و این افراد در استراحت مسئله دارند.

 

ابروکمانی: ارتباط خوب با مردم، یادگیری با مثال های کاربردی.

 

ابروهای صاف: برخورد منطقی با امور.

 

ابروی هشتی: ریاست طلبی، درستکاری.

 

بینی: دقیقا در وسط صورت قرار گرفته و بااهمیت ترین عضو است و نخستین ورودی جهت دریافت انرژی است.

بینی بزرگ: حس ریاست و علاقه به ایجاد تحول.

بینی بلند: نیاز به تسلط بر محیط کار.

بینی کوتاه: توان آخر دادن به کارها و سخت کوش.

بینی بلند و صاف: (در نیم رخ انحنایی روی بینی دیده نمی شود) شیوه کار منطقی و برنامه ریزی بلندمدت.

بینی مقعر: (در نیم رخ تورفتگی روی بینی دیده می شود) شیوه کار احساساتی، نیاز به قدردانی از زحمات.

بینی که (پره های باز و عریض دارد): حمایت از عزیزان و نزدیکان بامحبت، تلاش جهت موفقیت خانواده.

بینی کوچک: مستقل و حمایت کم از اطرافیان.

بینی سربالا: اعمال صحبت های نسنجیده، شنونده خوب.

بینی نوک پهن: (نوک بینی پهن و گوشتی) کسب امنیت مالی، مال اندوزی.

بینی با نوک گرد: هنردوست و قشنگی طلب.

بینی با نوک نازک: ولخرج.

منبع: jamnews.com

واژه های کلیدی: پرخاشگری | پیشانی | مسابقه | زندگی | برجسته | تست روانشناسی