⁣عباراتی مثل «ارزش ناراحتی نداره» یا «تا کی می‌خوای راجع به این موضوع ناراحت باشی؟» نه‌تنها به شریک زندگی ما احساس مثبت و خوبی نمی‌دهند، بلکه ارزش احساسات آنها را نادیده می‌گیرند.

⁣عباراتی که شریک زندگی‌تان را با دیگران مقایسه می‌کنند.

عباراتی که اعتماد‌به‌نفس شریک زندگی شما را از بین می‌برند. عباراتی مثل «به خودت میگی مرد؟»، «کی حاضر می‌شد تو رو بگیره؟» و «به جز من هیچ‌کسی تو رو حساب نمی‌کرد».

⁣عباراتی که شما را از آشنایی و یا ملاقات با شریک زندگی‌تان پشیمان نشان می‌دهند. عباراتی مانند «کاش هیچ‌وقت باهات آشنا نمی‌شدم» قدرت تخریب یک رابطه را دارند.

عباراتی که احترام طرف مقابل را نگه نمی‌دارند و او را کم اهمیت جلوه می‌دهند؛ مانند «به تو هیچ ربطی نداره!»، «به خودم مربوطه» و «مجبور نیستم به تو جواب پس بدم».


ذخیره    دانلود