آموزش و پرورش چهاردهمین سکاندار خود را در شرایطی به کار می‌گیرد که امیدوار است دردآشنا بودن با پرسشها و توان بالای تعامل با حوزه‌های تاثیرگذار درمانی بر درد کهنه آموزش و پرورش باشد.

آموزش و پرورش بر مدار کیفیت حرکت خواهد کرد؟ ، نظام اموزش وتربیت در انتظار ناجی جهت پرسشها

به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورشگروه علمی پزشكی گروه تحریریه سایت جوان؛ سیدمحمد بطحایی با ۲۳۸ رای موافق از ۲۸۸ رای توانست به عنوان چهاردهمین وزیر آموزش و پرورش از مجلس رای اعتماد بگیرد؛ وزیری که با وجود انتقاداتی ازجمله حضور در هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان و عملکرد نه چندان مناسب در وقت تصدی معاونت توسعه و پشتیبانی است درنهایت به علت داشتن سابقه طولانی در صف و ستادآموزش و پرورش و برنامه های پیشنهادی بیش از ۸۲ درصد نمایندگان را با خود همراه کرد.

بطحایی در برنامه هایش ۲۲ چالش اساسی را عنوان کرده که پرسشها مالی، فعالیت های پرورشی، نیروی انسانی و عوض کردن درساختار از جمله بااهمیت ترین این پرسشها است چالش هایی که سایر وزرای آموزش و پرورش نیز با آن مواجه بودند ولی نتوانستند چاره‌ای جهت آن بیاندیشند وهمین عامل موجب انباشته شدن پرسشها اساسی در نظام اموزش و تربیت و حتی متزلزل شدن جایگاه وزرای پیشین شده است است به گونه ای که کمتر وزیری از آموزش و پرورش را می توان بدون سابقه تذکر یا استیضاح مجلس یافت.

سیاست های اجرایی و هفت گانه وزیر تازه آموزش و پرورش مشمول بر تأمین زيرساختها، جهت اجراي متوازن سند تحول، ارتقای راهبري و مديريت در آموزش و پرورش، ارتقای مديريت منابع انساني، توسعه مشاركت در آموزش و پرورش، مديريت بهينه و افزايش بهره وری منابع و مصارف مالی، با تاکید اقتصاد مقاومتی، ارتقای کيفيت برنامه درسی و تقويت و توسعه فعاليتهای فرهنگی، پرورشی و تربيت بدنی است که در ظاهر مسائلی بسیار اساسی بوده ولی باید دید تا چه حد این برنامه ها جامه عمل می پوشد؟

آموزش و پرورش بر مدار کیفیت حرکت خواهد کرد؟ ، نظام اموزش وتربیت در انتظار ناجی جهت پرسشها

اجرای سند تحول چالشی که با وجود شش سال از تصویب آن ولی هنوز بسیار نوپا بوده و تا اجرای مناسب راه بسیاری دارد و اظهارنظرهای بسیاری از جمله کمبود منابع مالی مطرح شده است و دراین راستا بطحایی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورشگروه علمی پزشكی گروه تحریریه سایت جوان؛گفت: پرسشها متعددی‌ در این برنامه مورد توجه قرار گرفته و در ۲ محور تمرکز بیشتری داریم که مشمول بر کیفیت‌بخشی به پرسشها آموزش و پرورش و مدیریت آن بر اساس اسناد اوج دستی همچون سند تحول بنیادین است.

ارتقا راهبري و مديريت در آموزش و پرورش از دیگر برنامه هایی است که بطحایی به آن اشاره داشته ولی همواره صاحب نظران به کارگیری مدیران توانمند را عامل موفقیت در این عرصه می دانند.

سیدجوادساداتی نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت وگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورشگروه علمی پزشكی گروه تحریریه سایت جوان؛ با اشاره به اینکه حل پرسشها آموزش و پرورش نیاز به عزم ملی دارد، بیان کرد: وزیر تازه آموزش و پرورش فردی مشورت‌پذیر با توان اجرایی اوج بوده که می‌تواند با کمک تیم اجرایی‌ کارآمد فعالیت قابل قبولی داشته باشد.

آموزش و پرورش چهاردهمین سکاندار خود را در شرایطی به کار می‌گیرد که امیدوار است دردآشنا بودن با پرسشها و توان بالای تعامل با حوزه‌های تاثیرگذار درمانی بر درد کهنه آموزش و پرورش باشد.

ارتقای مديريت منابع انساني از دیگر پرسشها مورد توجه در برنامه های بطحایی بوده که می توان آن را بزرگترین مطالبه فرهنگیان دانست چراکه بخش عظیمی از این وزراتخانه را نیروی انسانی تشکیل داده و تاکنون وزرای پیشین نتوانستند مدیریت جامعی جهت آن داشته باشند و توزیع نامتوازن نیرو و از طرفی سونامی بازنشستگی از مسائلی است که فردی دردآشنا با آموزش و پرورش توان برطرف آن را دارد.

توسعه همکاری در آموزش و پرورش یکی از بااهمیت ترین مسائلی است که وزیر قبلی نیز به این عنوان اشاره داشت و با توجه به تنگناهای مالی آموزش و پرورش این مساله از اهمیت بسزایی برخوردار است به خاص آنکه این روزها مدارس دولتی در شرایط چندان مناسبی از نظر پرسشها مالی و آموزشی قرار ندارند.

مديريت بهينه و افزايش بهره وري منابع چالشی که وزیر تازه آموزش و پرورش با توجه به سابقه فعالیت در معاونت توسعه و پشتیبانی می تواند عملکرد خوبی در آن داشته باشد هرچند هجمه هایی در وقت فعالیش وجود داشت ولی اغلب صاحب نظران نیز اعتقاد هستند سابقه فعالیت در شرکت و برنامه و بودجه می تواند در برطرف دغدغه های مالی این وزراتخانه کمک کننده باشد.

دغدغه های مالی که تاکنون چاره‌ای بر پرسشها ریشه دار آن وجودنداشته است و همچنان نظام اموزش و تربیت را آزار می دهد و الزامات مورد نیاز جهت بسیاری از کارها در نظام اموزش و تربیت به این مساله وابسته است.

ارتقای کيفيت برنامه درسی و تقويت و توسعه فعاليتهای فرهنگی، پرورشی و تربيت بدنی از مسائلی بوده که همواره انتقادات بسیاری برآن وارد است و عامل بسیاری از پرسشها و چالش های جامعه نیز به پرورش نامناسب نسبت داده می شود مسائلی که اهمیت بالایی دارد ولی معمولا مغفول می ماند و توجهی چندانی از نظر تخصیص اعتبار و نیرو جهت آن وجود ندارد.

برنامه‌های پیشنهادی وزیر تازه آموزش‌وپرورش با توجه به کارنامه کاری اش، برنامه جامع جهت چالش های آموزش و پرورش بوده که البته نیازمندهمکاری نهادهای مربوطه و تعاملی سازنده دارد و در این میان رسانه نیز نقش موثری جهت همراه کردن جامعه با آموزش و پرورش خواهد داشت که تا امروز جز گزینش های سلیقه ای از تیم رسانه ای را شاهد نبودیم و امید که وزیر درد آشنای آموزش و پرورش با به کارگیری این ظرفیت و در مدت فعالیت خود چرخ رو به سکون آموزش و پرورش را به همراه تیمی کارآمد و به دور از حواشی حرکت دهد.

آموزش و پرورش بر مدار کیفیت حرکت خواهد کرد؟ ، نظام اموزش وتربیت در انتظار ناجی جهت پرسشها

انتهای پیام/

مسیر پرپیچ و خم وزیر آموزش و پرورش در مسیر تعالی نظام اموزش و تربیت

واژه های کلیدی: آموزش و پرورش | خبرنگار | برنامه | آموزشی | همراه | منابع | اموزش | آموزش | فعالیت | برنامه