وزیر آموزش و پرورش گفت: مسئله سند تحول بنیادین تدوین نشدن زیرساخت‌ها و زیر نظام‌ها جهت اجرای آن است.

مشکل سند تحول بنیادین، نبود زیرساخت‌ها است

فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگارحوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی گروه تحریریه سایت جوان؛ در خصوص میزان اجرای سند تحول بنیادین و انتقادات مبنی بر اجرا نشدن آن در آموزش و پرورش اظهار کرد: مشکلی که این سند دارد زیرساخت ها و زیر نظام هایی است که باید جهت اجرای کامل سند تدوین شود.

وی ادامه داد: اکنون این زیرنظام‌ها در مرحله ای است که کمیته های متفاوت جهت تهیه آن در نظر گرفته شده است است که باید در شورای عالی آموزش و پرورش این موارد به تصویب برسد.

وزیر آموزش‌و‌پرورش در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در تصویب زیرنظام‌ها تاخیر وجود داشته هست، گفت: روی این مساله کار کردیم و به هر حال زمانی بیش از آنچه درنظرگرفته شده، جهت تصویب زیر نظام مورد نیاز بوده است.

مشکل سند تحول بنیادین، نبود زیرساخت‌ها است

دانش آشتیانی تصریح کرد: البته در این مدت کارها قابل توجهی در مورد سند تحول بنیادین نیز اجرا شده است از جمله اینکه در محتوای کتاب درسی پرسشها مورد توجه سند تحول لحاظ شده است و امسال کتاب های جدیدالتالیف پایه یازدهم را در اختیار دانش آموزان قرار می دهیم.

وی بیان کرد: در حوزه تربیتی و پرورشی نیز کارها قابل قبولی داشتیم و باید این مساله را مورد توجه قرار دهیم که با یکی دوسال فعالیت تمامی اهداف محقق نمی‌شود.

وزیر آموزش و پرورش در مورد توجه به بحث نیروی انسانی و تاثیر دانشگاه فرهنگیان بر تامین نیروی متخصص یادآور شد: باید روی تربیت نیروی انسانی کارآمد زیاد تاکید کنیم چراکه در این حوزه بحث های بسیاری وجود دارد.

انتهای پیام/

وزیر آموزش و پرورش گفت: مسئله سند تحول بنیادین تدوین نشدن زیرساخت‌ها و زیر نظام‌ها جهت اجرای آن است.

فراز و فرودهای آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین

واژه های کلیدی: دانشگاه | آموزش | فعالیت | آموزش و پرورش | سند تحول بنیادین | وزیر آموزش و پرورش | زیرساخت | نیروی انسانی