علی باقرزاده گفت: فقدان انگیزه کافی و ابهام در اهداف آموزشی از چالش های مهم سواد آموزی محسوب می شود.

لزوم انعطاف پذیری در برنامه های آموزشی ، فقدان انگیزه، چالش مهم در سواد آموزی است

به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورشگروه علمی پزشكی گروه تحریریه سایت جوان؛ همایش ملی سواد آموزی در دنیای دیجیتال که به مناسبت سالگشت روزجهانی سواد آموزی و با حضور سید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش، علی باقرزاده مدیر شرکت نهضت سواد آموزی و نمایندگان نهاد های بین المللی همایش سوادآموزی صبحگاه امروز در سالن حجاب برگزار شد.

در این مراسم باقرزاده با اشاره به اهمیت سوادآموزی در پیشرفت و آبادانی جوامع که از سالیان دور مورد توجه قرار گرفته، بیان کرد: امروزه آموزش و به خصوص مهارت‌های اساسی سواد، مرکز ثقل تمام عنصرهای و مولفه های توسعه پایدار قلمداد شده است و موتور حرکت تمام شئون زندگی انسان ها محسوب می شود.

وی افزود: آموزش در بیرون کشیدن مردم از فقر، ناتوانی و استیصال تعیین کننده است و در درک مفاهیم تغذیه سالم و حفاظت از منابع طبیعی، تنوع زیستی و جلوگیری از اتلاف منابع و کم کردن تولید زباله، نقش اساسی دارد.

لزوم انعطاف پذیری در برنامه های آموزشی ، فقدان انگیزه، چالش مهم در سواد آموزی است

مدیر شرکت نهضت سوادآموزی بیان کرد : آموزش در طیف وسیعی از پرسشها مربوط به سلامت و سبک و شیوه زندگی، زیاد کردن امید به زندگی و کسب اعتماد به نفس، جهت حل پرسشها و پرسشها روزانه تاثیر گذار است و دسترسی برابر به آموزش فراگیر و باکیفیت در کم کردن نابرابری های اجتماعی و اقتصادی اثر جدی داشته و به پویایی اقتصاد ، کارآفرینی و توسعه بازار کار کمک می کند.

او با بیان اینکه آموزش روحیه همکاری جویی و همکاری پذیری در تمام امور جامعه را زیاد کردن داده، افزود: آموزش استعدادها و

باقرزاده سوادآموزی را بخشی از جریان آموزش دانست و تصریح کرد: سوادآموزی تلاش می‌کند وقت دوم یادگیری و تواناسازی را جهت افرادی که به هر علت وقت آموزش عمومی را از دست داده‌اند، فراهم کند و توصیه مهم این است که امروزه یادگیری خواندن و نوشتن، به تنهایی کفایت نکرده و نمی تواند با توجه به آنچه که گفته شد‌، به فرد یاری کند تا او زندگی بهتری را تجربه کند.

مدیر شرکت نهضت سوادآموزی اظهار کرد: باید روش‌ها و رویه‌های جاری، متناسب با تحولاتی که در زندگی واقعی مردم رخ می دهد، اصلاح گردد و سلطه محتوای ثابت و از پیش تعیین شده، فرو ریخته شود ، باید موضوعاتی که زندگی فرد را در موقعیت های واقعی به چالش می کشد، در کانون برنامه ریزی درسی و آموزشی قرار گیرد.

علی باقرزاده گفت: فقدان انگیزه کافی و ابهام در اهداف آموزشی از چالش های مهم سواد آموزی محسوب می شود.

وی باا شاره به اینکه در تدوین مقررات و آئین نامه های آموزشی باید حداکثر انعطاف وجود داشته باشد، بیان کرد: در اجرای برنامه ها، حداکثر همکاری مورد توجه بوده و برنامه ها باید طوری طراحی و اجرا شوند که حداکثر سودمندی را جهت همکاری کنندگان و ذینفعان به ارمغان بیاورد.

باقرزاده به چالش های عمده پیش روی سواد آموزی اشاره کرد و گفت: فقدان تقاضا و انگیزه یادگیری در جامعه هدف، یکی از مهمترین راه بندهای اجرای برنامه‌های سوادآموزی در جهان اعلام می‌شود و پژوهش ها نشان می‌دهد، نداشتن وقت کافی، ابهام در اهداف آموزش و مشخص نبودن آنچه که باید یاد بگیرند‌، همچنین نگرش منفی به یادگیری، وقت و مکان و محتوای نامناسب، اوج بودن هزینه وقت از دست رفته، عدم انطباق روش و محتوی با شرایط و نیازهای فراگیران، و مواردی از این قبیل، در ناکامی برنامه های سواد آموزی و موفقیت فرآیند جذب، نگهداشت و آموزش افراد بی‌سواد، کم‌سواد تاثیرگذار بوده اند.

سوادآموزی عامل زیاد کردن خودکاری و خودجوشی در فراگیران

رئیس شرکت نهضت سوادآموزی عنوان کرد: سوادآموزی باید به استقلال و آزادی فراگیران توجه کند و هرگونه اجبار را از بین ببرد‌، خودکاری و خودجوشی را در فراگیران زیاد کردن دهد و اعتماد به نفس و شهامت را در افراد تقویت کند تا آنها جهت رسیدن به اهداف خود امیدوارتر شوند.

تناسب شعار روز جهانی سواد آموزی با نیازهای آموزشی بزرگسالان

باقرزاده به شعار روز جهانی سواد آموزی اشاره کرد و گفت: شعار روز جهانی امسال ،” سوادآموزی در دنیای دیجیتال” است که به نظر می رسد تعقیب این رویکرد با شرایط و نیازها و شاخصه های بزرگسالان تناسب بیشتری دارد و می تواند وقت خوبی را جهت عوض کردن جریان عرضه محوری را به تقاضا محوری فراهم کند. شرکت نهضت سوادآموزی با درک این فرصت، در ۵ سال گذشته، اقداماتی را انجام داده است.

او تصریح کرد: پژوهش و اجرای آزمایشی، آموزش از طریق تبلت به بزرگسالان بی سواد، آموزش مهارتهای اولیه icdl خاص فراگیران دوره دوم سوادآموزی، انتشار کتاب “خانواده سلامت ” ، همکاری با جهاد دانشگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران از جمله اقذدامات انجام شده است محسوب می شود.

رئیس شرکت نهضت سوادآموزی با بیان اینکه سوادآموزی در گزینش ابزارها و روش‌های یاددهی – یادگیری‌، باید توجه بیشتری به فناوری های تازه داشته باشد، گفت: پذیرش فناوری نو از سوی بازدیدکنندگان از عوامل کلیدی موفقیت یک فناوری هست، این پذیرش در بستر وقت شکل می گیرد و نیازمند وقت کافی است.

لزوم انعطاف پذیری در برنامه های آموزشی ، فقدان انگیزه، چالش مهم در سواد آموزی است

باقرزاده تصریح کرد: نتیجه های یک پژوهش ملی در مورد نحوه استفاده از فناوری های نوین در سواد آموزی نشان می دهدکه امکان استفاده از فناوری از منظر زیرساخت جهت سوادآموزان ضعیف هست، مهارت نیروی انسانی جهت سازماندهی مراحل تدریس بر اساس فناوری در حد قابل قبول نیست، آمادگی سوادآموزان جهت پذیرش فناوری تازه ضعیف بوده و توانایی محتوی آموزش جهت ارائه در فضای دیجیتال حداقلی است.

انتهای پیام/

علی باقرزاده گفت: فقدان انگیزه کافی و ابهام در اهداف آموزشی از چالش های مهم سواد آموزی محسوب می شود.

واژه های کلیدی: نهضت سوادآموزی | برنامه ریزی | شیوه زندگی | روز جهانی | یادگیری | فناوری | برنامه | آموزشی | یادگیری | زندگی | آموزش