معاون آموزش متوسطه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره مساله تنوع مدارس گفت: رشد مدارس غیردولتی نشان از همکاری مردم در امور آموزشی است.

رشد همکاری مردمی در قالب توسعه مدارس غیردولتی

ابراهیم رفیعی معاون آموزش متوسطه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی گروه تحریریه سایت جوان؛ در خصوص تنوع مدارس در شهر تهران و میزان همکاری مردم اظهار کرد: مدارس در دو نوع دولتی و غیر دولتی فعالیت می‌کنند و هرچه تعداد مدارس غیردولتی زیاد کردن یابد مسئله‌ای مثبت محسوب شده، آیا که نشان از همکاری مردم در امر اموزش و تربیت است.

وی افزود: بیشترین درصد مدارس غیردولتی در پایتخت کشور عزیزمان ایران بوده و رقمی حدود ۳۰ درصد را مشمول بر می‌شود که عاملی جهت قدرت گزینش بالای دانش‌آموزان و همکاری اولیا است.

معاون آموزش متوسطه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بیان کرد: مسئله‌ای که اکنون وجود دارد وجود تنوع در مدارس دولتی بوده که البته این امر نیز ضوابطی دارد به عنوان مثال در هر منطقه به طور متوسطه یک مدرسه نمونه دولتی دخترانه و پسرانه وجود داشته که که مجموعاً ۸۱ مدرسه را مشمول بر می شود.

رشد همکاری مردمی در قالب توسعه مدارس غیردولتی

رفیعی به مدارس هیئت امنایی و روند شکل‌گیری آن اشاره کرد و گفت: فرایند اداری پیچیده‌ای جهت عوض کردن مدیریت مدرسه به هیئت امنایی وجود دارد که علاوه بر آن مدارس باید یکسال فعالیت کند و در صورت موفقیت فعالیت آن استمرار می‌یابد و این مدارس در نحوه اداره به طور هیئت امنا فعالیت می کند.

وی در مورد مدارس استعداد درخشان عنوان کرد: این مدارس در مجموع ۱۶ مدرسه را مشمول بر می شودکه و برنامه هایی مستقل جهت دانش آموزان دارند.

معاون آموزش متوسطه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه ۲ نظر جهت تنوع مدارس وجود دارد، اظهار کرد: در یک نظر تصور بر این است که باید استاندارد جهت همه مدارس یکسان باشد و بعضی بر این باور هستند که باید حداقل خواسته های آموزشی تامین شود و جهت سقف آن محدودیت نگذاریم.

رفیعی یادآور شد: تکته قابل توجه این است که فعالیت انواع مدارس از منظر عدالت اجتماعی جهت دانش آموزان رعایت شود.

معاون آموزش متوسطه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره مساله تنوع مدارس گفت: رشد مدارس غیردولتی نشان از همکاری مردم در امور آموزشی است.

انتهای خبر/

مشارکت مردم در امر اموزش و تربیت، توسعه مدارس غیردولتی را موجب می شود

واژه های کلیدی: آموزشی | مدرسه | ایران | اموزش | آموزش | همکاری | فعالیت | مدرسه