ثبت نام در شبکه تبادل فایلform.razaviedu.ir

نظر به راه اندازی سامانه تبادل فایل جدید و تعیین کارشناسان فناوری، به عنوان مدیر سیستم منطقه، شایسته است کارشناسان فناوری عزیز اطلاعات کارشناسی های دیگر منطقه خود را که از این سامانه استفاده می نمایند، اضافه نمایند. همچنین جهت تغذیه اطلاعات مدیران مدارس، لازم است تا مدیران مدارس از طریق لینک های زیر نسبت به تکمیل اطلاعات فرم اقدام نموده تا امکان ثبت اطلاعات مدیران مدارس از طریق کارشناسان اداره کل میسر گردد.

در انتها به اطلاع می رساند آخرین فرصت تکمیل فرم مدیران مدارس تا پایان وقت اداری  می‌باشد. و به درخواست های بعد از آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

کارشناسان به نحو مقتضی اطلاع رسانی نمایند.

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید.