مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از توسعه مراکز فراگیر جهت کودکان با نیازهای خاص در سراسر کشور خبر داد.

توسعه مراکز فرهنگی و هنری جهت دانش آموزان با نیاز‌های خاص

علیرضا حاجیان زاده مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورشگروه علمی پزشكی گروه تحریریه سایت جوان؛ در خصوص برنامه‌های در نظر گرفته شده است جهت فرزند های بی نیازهای خاص عنوان کرد: از سال گذشته توسعه مراکز فراگیر را در دستور کار قرار دادیم و از یک هزار و ۱۲مرکز فرهنگی و هنری موجود ۴۰مرکز به طور فراگیر جهت بچه های با نیازهای ویژه و عادی فعالیت می کند.

وی ادامه داد: مراکز فراگیر کودکان نابینا، ناشنوا و کم توان ذهنی و جسمی را تحت پوشش قرار داده و فضا و لوازم آموزشی متناسب با شرایط آنها تهیه شده است است همچنین معلمانی راهنما جهت این طیف از کودکان در مراکز حاضر هستند.

توسعه مراکز فرهنگی و هنری جهت دانش آموزان با نیاز‌های خاص

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به اینکه برنامه‌ای پنج ساله جهت توسعه مراکز فراگیر داریم، گفت: بر اساس این برنامه تا آخر دوره تعیین شده است تمامی مراکز به مراکز فراگیر تبدیل خواهند شد.

حاجیان زاده تصریح کرد: در مراکز فراگیر گروه های سرود یکسان متشکل از بچه های با نیازهای ویژه و عادی تشکیل می شود همچنین برنامه‌های فرهنگی و هنری دیگری با چنین شرایطی وجود داد که فرزند ها از این فعالیت بسیار لذت برده و استقبال می کنند.

وی با اشاره به اینکه مراکز فراگیر در تمامی استان‌های کشور وجود دارد، یادآور شد: در نظر داریم تا به سرعت تعداد مراکز را توسعه دهیم و اکنون در استان‌های متفاوت بنابر شرایط تعداد متغیری از این مراکز وجود دارد.

انتهای پیام/

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از توسعه مراکز فراگیر جهت کودکان با نیازهای خاص در سراسر کشور خبر داد.

واژه های کلیدی: آموزش و پرورش | نوجوانان | کودکان | برنامه | فعالیت | برنامه | دانش آموزان | کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان