معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان با اشاره به تقویت مهارت های اجتماعی و کار تیمی در المپیاد ورزش همگانی دانشجویی از درخشش دانشجو معلمان دختر خبر داد.

تقویت مهارت‌های کار تیمی دانشجو معلمان در سایه فعالیت‌های ورزشی

معصومه علی نژاد معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی گروه تحریریه سایت؛ در خصوص حضور دانشگاه فرهنگيان در نخستین المپیاد ملی ورزش همگانی دانشگاه های سراسر کشور عنوان کرد: در این دوره از مسابقات، دانشگاه به طور مستقل در مسابقه های دانشگاه های وابسته به وزارت علوم حاضر شد و در بخش دختران پردیس کرمان رتبه اول و پردیس خراسان رضوی رتبه چهارم را در میان ۹۳تیم شرکت کننده به دست آورد؛ در واقع از ۶ مقام ۲ مقام برتر به دانشگاه فرهنگیان رسید که جهت ما ارزشمند است.

وی با اشاره به اینکه در بخش دختران، ۶۰۰دانشجو با هم مسابقه کردند، افزود: نتیجه های دانشگاه فرهنگیان قابل قبول بود و تمرینی جهت دانشجویان محسوب شد تا در فعالیت های گروهی و اجتماعی حضور فعالیت داشته باشند.

تقویت مهارت‌های کار تیمی دانشجو معلمان در سایه فعالیت‌های ورزشی

معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اینکه در برنامه های اعلام شده است مساله ورزشی دانشجویی مورد توجه قرار گرفته هست، گفت: با شرکت در این مسابقه های به بخشی از نشانه خود رسیدیم و در برنامه های دیگر با چنین رویکردی فعالیت خواهیم داشت.

علی نژاد تصریح کرد: مسابقه های پسران نیز از روز یکشنبه و به مدت سه روز با میزبانی دانشگاه تهران برگزار می شود و اکنون دانشجو معلمان پسر در حال آماده شدن هستند.

وی بیان کرد: حضور دانشجویان در این چنین برنامه هایی نیز به مثابه کلاس درس بوده و دانشجو معلمان نیز به همین مساله اذعان داشتند؛ آیا که می توانند جهت معلم شدن تمرین عملی کنند.

انتهای پیام/

معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان با اشاره به تقویت مهارت های اجتماعی و کار تیمی در المپیاد ورزش همگانی دانشجویی از درخشش دانشجو معلمان دختر خبر داد.

تمرین هایی عملی جهت معلم شدن

واژه های کلیدی: دانشجویان | دانشگاه | فرهنگیان | مسابقه | دختران | دانشجو | برنامه | معلمان | فعالیت | دختران | دانشجو