مدیر مدارس آموزش از راه دور با اشاره به رویکرد تازه جهت سال تحصیلی آینده گفت: پوشش تحصیلی دانش آموزان در این مدارس تاکنون ۱۷۷هزار نفر بوده است.

تحصیل ۱۷۷هزار دانش آموز در مدارس آموزش از راه دور

گودرز شاهمرادی مدیر مدارس آموزش از راه دور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی گروه تحریریه سایت جوان؛ در مورد برنامه های در نظر گرفته شده است جهت مدارس آموزش از راه دور اظهار کرد: بااهمیت ترین مساله‌ای ای که در این مدارس مورد توجه بوده ارتقای قیمت پوششی مطلوب جهت رسیدن به ظرفیت های کامل است البته هنوز با این عنوان فاصله داریم.

وی افزود: امیدواریم به تدریج این زیاد کردن قیمت آموزشی و پوشش تحصیلی انجام شود و اکنون هزار و ۶۵۲ مدرسه آموزش از راه دور با پوشش تحصیلی ۱۷۷ هزار دانش آموز داریم.

مدیر مدارس آموزش از راه دور با اشاره به اینکه شیوه آموزش در این مدارس متفاوت هست، تصریح کرد: جذب دانش آموز با توضیح کامل در مورد شرایط آموزشی و آگاهی بخشی اوضاع از تحصیل آنها انجام می‌شود و بیشترین اهتمام ما در سال تحصیلی آینده ارتقای قیمت پوشش تحصیلی است.

تحصیل ۱۷۷هزار دانش آموز در مدارس آموزش از راه دور

وی ادامه داد: از مسئولان آموزش و پرورش انتظار داریم که با استفاده از ظرفیت های مدارس آموزش از راه دور به زیاد کردن قیمت پوششی کمک کنند تاهیچ دانش آموزی پشت درهای بسته مدارس نماند.

شاهمرادی با بیان اینکه مدارس آموزش از راه دور مدارسی برنامه محور بوده، گفت: تمام مدارس ما با روش مشخص و با برنامه در حال فعالیت است همچنین جهت سال تحصیلی تازه چند دوره جهت آشنایی مدیران و معاونان اجرایی با سامانه های دانش آموزی برگزار می کنیم.

مدیر مدارس آموزش از راه دور بیان کرد: با رویکرد تازه مدارس آموزش از راه دور، خوشبختانه این مدارس در تدوین آیین نامه های جدید با ظرفیت های مناسب موفق بوده است.

انتهای پیام/

مدیر مدارس آموزش از راه دور با اشاره به رویکرد تازه جهت سال تحصیلی آینده گفت: پوشش تحصیلی دانش آموزان در این مدارس تاکنون ۱۷۷هزار نفر بوده است.

تلاش جهت زیاد کردن قیمت پوشش تحصیلی در مدارس آموزش از راه دور

واژه های کلیدی: برنامه | آموزشی | آموزش | فعالیت | آشنایی | پوشش تحصیلی | دانش آموزان | سال تحصیلی