اینترنت مدارس – etesal.medu.ir

مدیران محترم مدارس برخوردار از اینترنت / اینترانت مدارس به سایت اتصال به آدرس www.etesal.medu.ir مراجعه و اطلاعات مورد نیاز را ثبت نمایند.

جهت ورود  و عضویت اینجا کلیک کنید

حتما در آزمون های زیر  ویژه فرهنگیان به صورت رایگان شرکت کنید….

آزمون های ضمن خدمت وب سایت گزینه ها سامانه

اینترنت مدارس – etesal.medu.irLtms

آزمون آنلاین نظارت بالینی سامانه Ltms

آزمون آنلاین آشنایی با قرآن سامانه Ltms

آزمون آنلاین اخلاق فردی اجتماعی اداری سامانه Ltms

آزمون نهج البلاغه سامانه Ltms

آزمون وصیت نامه امام خمینی سامانه Ltms