اتوماسیون اداری ورود – www.markazioa.ir

اتوماسيون اداري تحت وب به منظور الكترونيكي نمودن گردش مكاتبات بين اداره كل و مناطق و مدارس بر حسب سلسله
مراتب اداري در حال نصب و راه اندازي مي باشد.
مزايا ي نرم افزار اتوماسيون اداري تحت وب :
۱- افزايش سرعت و دقت در مكاتبات
۲- امكان پاسخگويي به مكاتبات بدون محدوديت زماني و مكاني ( در هر جا و هر زمان كه به اينترنت دسترسي داريد)
۳- فراهم شدن امكان ارتباط با تمامي كاربران در اتوماسيون اداري
۴- امكان تبادل فايل بين تمامي كاربران
۵- امكان زمانبندي فعاليتها
۶- راه اندازي فرمهاي الكترونيكي درون مجموعه اداري و آموزشي
۷- صرفه جويي در زمان
۸- صرفه جويي مالي ( كاغذ – پيك – پست و…)
۹- ايجاد وحدت رويه در مكاتبات
۱۰- افزايش رعايت سلسله مراتب اداري
لازمه بهره مندي از مزاياي فوق اين است كه :

  • مقوله ي توانمندي هاي فناوري اطلاعات را واقعا باور داشته باشيم.
  • در نصب و راه اندازي و استقرار اتوماسيون اداري كوشا باشيم.
  • براي تغيير آماده باشيم و از نرم افزار قبلي جدا شويم.
  • ادبيات و فرهنگ نرم افزار اتوماسيون اداري جديد را پذيرفته و بكار ببنديم .

دسترسي به نرم افزار:
۱- كارمندان اداري با كد پرسنلي و رمز
۲- مديران مدارس با كد واحد آموزشي و رمز
الزامات بكار گيري نرم افزار اتوماسيون اداري تحت وب :
۱- در كلاس آموزشي اتوماسيون اداري شركت نماييد.
۲- نرم افزارهاي كمكي را در رايانه مدرسه و منزل نصب نماييد.
۳- نام كاربري و رمز اتوماسيون اداري را پس از دریافت از فناوري منطقه بلافاصله تغيير دهيد و محافظت نماييد.
نحوه دسترسي به سامانه اتوماسيون اداري تحت وب
۱- دريافت نام كاربري و رمز از فناوري اطلاعات اداره

۲- ورود به سايت از طريق آدرس www.markazioa.ir يا از طريق ورود آدرس http:\\10.45.239.10 در مرور گر IE8