محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهارداشت:

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مصوبه‌ای به صحن مجلس ارسال کرده است که به زوی در صحن علنی بررسی می‌شود و در صورت تصویب، معلمان پیش دبستانی و حق التدریسی به صورت پلکانی تا پایان برنامه ششم توسعه استخدام می‌شوند.

معلمانی که طبق مصوبه سال۱۳۹۵، شرایط شرکت در آزمون را دارند، می‌توانند در این آزمون شرکت کنند.


ذخیره    دانلود