ضمن آرزوی موفقیت تیم «ای استخدام» برای کاربران شرکت کننده در آزمون استخدام وزارت نیرو ،به اطلاع می رسانیم ،نتايج پذيرفته شدگان يك برابر ظرفيت آزمون وزارت نیرو اعلام گردید.

پذيرفته شدگان مكلفند به منظور طي ساير مراحل قبل از استخدام (بررسي صلاحيت هاي عمومي، گواهي عدم سوء پيشينه، آزمايشات و معاينات پزشكي و ….) حداكثر تا تاريخ ۹۶/۱۰/۱۰ به نشاني شركت متقاضي استخدام مربوطه مراجعه نمايند.


ذخیره    دانلود