بدين وسيله به اطلاع داوطلباني كه كانون خود را كرمانشاه انتخاب نموده‌ بودند، مي‌رساند با توجه به عدم برگزاري آزمون براي اين داوطلبان در تاريخ ۳/۹/۱۳۹۶، به دليل وقوع زلزله در استان كرمانشاه و هماهنگي به عمل آمده با اتحاديه سراسري كانون وكلاي دادگستري ، مقرر گرديد آزمون براي داوطلبان كانون مذكور در روز جمعه مورخ ۹۷/۰۲/۲۱ برگزار گردد.

داوطلبان لازم است براي اطلاع ساير جزئيات، نحوه و زمان پرينت كارت شركت در آزمون، به اطلاعيه‌اي كه در تاريخ ۹۷/۰۲/۱۷ از طريق پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش منتشر مي‌گردد، توجه نمايند.


ذخیره    دانلود