نمونه سوال راهنمایی و رانندگی سری دوازدهم :

۱٫ مسافتی که از زمان ترمز تا زنان توقف ماشین طی میشود :
الف:زمان واکنش
ب:مسافت توقف
ج:واکنش سریع
د:مسافت ترمز

۲٫ کدام گزینه غلط است ؟
الف :بستن کمر بند ایمنی همیشه لازم و ضروری است .
ب:دور زدن از روی خط ممتد ممنوع است .
ج:بستن و خوراک دادن دام در معابر شهری ممنوع است.
د :دنده عقب رفتن در آزاد راه ممنوع ولی در بزرگراه با رعایت احتیاط مشکلی ندارد .

۳٫دارندگان گواهینامه پایه سوم با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار میتواندچقدر باشد:
الف:۲/۵ تن
ب:۳/۵ تن
ج:۴/۵تن
د: ۱/۵ تن

۴٫در بزرگراه وقتی ماشین دچار نقص فنی شود ،تابلو احتیاط در چه فاصله ای برای هشدار به وسایل نقلیه دیگر قرار داده میشود ؟
الف:۱۰۰متر
ب:۷۰متر
ج:۲۰۰متر
د:۱۵۰ متر

۵٫رنگ سیاه و سفید در علایم راهنمایی و رانندگی به چه معناست ؟
الف:فرهنگی و گردشگری
ب: مذهبی
ج: تعمیر و نگهداری
د:دستوری و راهنمای مسیر در راهها

۶٫چرا رانندگی در شب سخت تر است ؟
الف:محدود بودن حوزه دید راننده
ب:عدم تشخیص بموقع پیادگان
ج :عدم تشخیص فاصله
د:همه موار

۷٫در کدام محل نباید پارک کرد ؟
الف: ایستگاه اتوبوس
ب:۱۵ متر مانده به تقاطع ها
ج:خیابان های اصلی
د:۱ و ۲