مطالبی که باید همیشه به آنها توجه داشته باشید:

۱:هرگز در حالتي كه موتور گرم يا روشن است درب رادياتور خودرو را باز ننمائيد زيرا در اين حالت سيستم خنك كننده موتور برخی از خودروها نياز به هواگيري دارد.

۲: هيچ گاه خودروئي را كه جوش آورده است يكباره خاموش نکنید.

۳:هنگام بازديد اسيد باطري هيچگاه صورت خود را به باطري نزديك نکنید.

۴:از عملكرد قفل مركزي و دزدگير اطمينان داشته باشيد.

۵:در هر فرصتي تلفن همراه خود را شارژ نمائيد تا در صورت بروز مشكل بتوانيد با نيروهاي امدادي تماس بگيريد.

۶:هرگز خودرو را در محيط هاي سرپوشيده براي مدت زياد روشن نگذاريد.

۷:انواع فيوزهاي مورد استفاده در خودرو را همراه داشته باشيد.

۸:لامپ يك كنتاكت و دو كنتاكت را همراه داشته باشيد.

۹:از عملكرد سيستم ترمز و ترمزدستي اطمينان داشته باشيد.

۱۰:زاپـــاس، آچارچرخ، جك و مثلث خطر را همراه داشته باشيد.

۱۱:از رانندگي با خودرو كه صداي غير عادي از زير خودرو و چرخها شنيده شود جدا خوداري فرمائيد.

۱۲:هميشه از قطعات يدكي با کیفیت و برندهای درجه یک استفاده نمایید