سوالات راهنمایی و رانندگی سری دوازدهم :

۱٫برای سبقت گرفتن از وسایل نقلیه طویل مثل کامیون بایدفاصله بیشتری را از انها حفظ کرد زیرا :
الف:بتوانیم جلوی کامیون را ببینیم
ب:در نقطه کور قرار نگیریم .
ج:این کار با ایمنی همراه باشد .
د : همه موارد

۲٫کنترل باید لاستیک ها باید چه زمانی انجام شود؟
الف:بعد از رسیدن به مقصد
ب: بعد از سرد شدن تایر ها
ج:تا زمانی که لاستیک ها داغ هستند.
د:بعد از طی مسافت طولانی

۳٫مفهوم این تابلو چیست؟
۱: جان جیران در خطر است
۲: محل عبور حیوانات اهلی
۳:محل عبور حیوانات وحشی
۴:منطقه حفاظت شده

۴٫مکان های مذهبی و تفریحی با چه رنگی در تابلو ها نشان داده میشود ؟
۱:آبی -نارنجی
۲:زرد-سفید
۳:سبز-قهوه ای
۴:نارنجی -قهوه ای

۵٫حق تقدم به ترتیب با کدام وسیله نقلیه است ؟
الف:آبی زرد قرمز سبز
ب:آبی زرد قرمز و سبز باهم
ج:آبی زرد سبز قرمز
د: آبی سبز قرمز زرد