داستان | زندگی | قلاب راست | راستی | کسب و کار | kasb – kar | rasti | ghollab rast

آیا می توان با قلاب راست هم ماهی گرفت؟چه جور ماهی میشه؟

در این ویدئو داستان ماهگیری را ذکر می کنیم که می خواست با قلاب راست ماهی بگیره و مورد تمسخر همه مردم قرار گرفته بود و همه بهش می گفتن که قلابی که راست باشه که نمیشه باهاش ماهی صید کرد و در واقع همینطور هم بود و در انتها این ماهی گیر یک ماهی بزرگ را گرفت و این داستان حکمت بزرگی را در زندگی و کسب و کار به ما می آموزد که اگر ما هم به معرفت این قصه برسیم حتما ما هم ماهی های بزرگی را درزندگی صید می کنیم

واژه های کلیدی: داستان | زندگی | قلاب راست | راستی | کسب و کار | kasb – kar | rasti | ghollab rast

دانلود و مشاهده آیا می توان با قلاب راست هم ماهی گرفت؟چه جور ماهی میشه؟