برگزاری آزمون های آنلاین

تست کدام حیوان مشابه من رفتار می کند؟

تست کدام حیوان مشابه من رفتار می کند؟

با پاسخ گویی به چند سوال  تست کدام حیوان مشابه من رفتار می کند؟  میتوانید متوجه شوید که کدام حیوان شبیه به شما رفتار میکند.

عملکر آزمون

این آزمون یک نمونه از آزمون های رواشناسی سامانه آزمون های آنلاین گزینه ها است که بر اساس پرسش های شخصیت شناسی شما را با رفتار های حیوانات مختلف مقایسه و نتیجه نهایی را به شما نمایش می دهد.

یک مثال جالب در مورد آزمون

سوالات این تست به گونه ای طراحی شده است که اگر پاسخ های شما شخصیتی با هوش هیجانی بالایی را نشان دهد حیوان فیل را مشابه شما است چون فیل‌‌ها از جمله‌ حیواناتی هستند که از هوش هیجانی بالایی برخوردار هستند.

البته به مزاج و طبع شما هم بستگی دارد . راستی اگر خواستید بدونید مزاج شما چیست میتونید در آزمون مزاج شناسی ما هم شرکت کنید.

صحت آزمون

به دلیل اینکه سوالات این آزمون تلفیقی از نمونه سوالات شخصیت شناسی و جانور شناسی تخصصی می باشد توسط روانشناسان مختلف مورد تایید قرار گرفته است.

 

مشخصات آزمون

تعداد سؤالات تستی: ۱۰

مدت آزمون: ۲۰ دقیقه

نوع آزمون: روانشناسی شخصیت شناسی تخصصی با تلفیق آزمون الگوی رفتار جانوران