جهت مشاهده کارنامه آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول  karnamem2n.razaviedu.ir

.دانش آموزان عزیز با توجه به ارسال نتایج آزمون به صورت منطقه ای (اولویت دریافت پاسخنامه ها از مناطق) ، در صورت اینکه به سایت مراجعه نموده و کارنامه خود را مشاهده نکرده اید ، نگران نباشید در زمان دیگر مراجعه کرده و کارنامه خود را دریافت نمائید.

تمامی کارنامه های حاضرین در آزمون تا پایان وقت اداری فردا دوشنیه ۲۷ آذر ماه ۹۷ بر روی سامانه اعلام نتایج بارگزاری میگردد.

با امید موفقیت شما عزیزان در مسیر زندگی karnamem2n.razaviedu.ir