قابل توجه مدیران مدارس آموزش و پرورش در نواحی شش گانه شهر اصفهان و مناطق همجوار. احتراما به استحضار می رساند براساس اعلام مدیریت بحران استان مبنی بر پایداری آلودگی هوا در چند روز آینده مقتضی است موارد زیر به نحو شایسته اطلاع رسانی شود :

۱_ عدم بر گزاری ورزش صبحگاهی در مدارس در چند روز آینده.
۲_ عدم انجام هر نوع فعالیت ورزشی در فضاهای باز .
۳_ در صورت امکان حضور دانش آموزان در فضاهای بازکاهش یابد.

روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان


ذخیره    دانلود