دفتر ثبت فعاليت هاي شورای معلمان

شهرستان/منطقه :

مجتمع آموزشي و پرورشي:

آموزشگاه :

 

      با عنایت به استقرار نظام آموزشی جدید و همسو سازی برنامه ها و کتاب های درسی دوره ی ابتدایی با برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی و به منظور وحدت رویه در ثبت مصوبات جلسات شورای معلمان ، با كمك و همفكري تعدادي از صاحب نظران ، دفترثبت فعاليت هاي شورای معلمان مدارس تهیه و تدوین گرديد. معلمين محترم و صاحب نظران ارجمند مي توانند نظرات اصلاحي خود را به گروه تكنولوژي و گروه هاي آموزشي ابتدايي اداره كل آموزش و پرورش ———— ارسال نمايند. اميدواريم اين دفتر بتواند در انسجام بخشي به كاركردها و فعاليت هاي شوراي معلمان مدارس موثر باشد

 

مقدمه

 فلسفه تشکیل هر شورا ایجاد زمینه گفت گو و استفاده از افکار و تجربه های دیگران است . شورای معلمان که مرکب از افراد تحصیل کرده و فرهیخته می باشد، آینه ای از همفکری است . شورای معلمان در هر مدرسه نقشی اساسی درجلب مشارکت معلمان برای گفت گو و تبادل نظر و در نتیجه بهبود کیفی آموزش دارد و در کنار گروه های آموزشی و انجمن اولیاء و مربیان می تواند دانش آموزان را برای عضویت در جامعه ی متحول آینده تربیت کند . سياستمداران ، اقتصاددانان و جامعه شناسان عقیده دارند هر برنامه ای که برای آینده جامعه تدوین می شود ، باید از مدرسه آغاز  شود. دانشمندان اقتصادی می گویند اگر می خواهید آینده کشوری را پیش بینی کنید سری به مدارس ابتدایی آن کشور بزنید . با توجه به اهمیت دوره ابتدایی در نظام آموزشی،  بدون شک باید شورای معلمان در این دوره  پر تحرک و پویاتر از سایر دوره ها باشد.

همکاران دوره ی ابتدایی در شورای معلمان شرکت فعالانه داشته و با اظهار نظر سازنده  و ارائه ی طرح های نو در شکوفایی استعداد ها ی دانش آموزان بکوشند.

 

اطلاعا ت وآمار  آموزشگاه / مجتمع آموزشي و پرورشي

شهرستان……………………… آموزشگاه…………………….مجتمع آموزشی وپرورشی ………………………

 کد آموزشگاه: …………………..  تعداد همکاران: …….. زن …….. مرد …….. جمع  ……..   

 

نوع آموزشگاه / مجتمع  :    دخترانه           پسرانه          مختلط        

عادی    شبانه روزی     شاهد     غیردولتی    بزرگسالان     قرآنی   ……………….

نام و نام خانوادگی مدیر:                                            شماره تلفن:

 

آماردانش آموزان
  پایه اول پایه دوم پایه سوم پایه چهارم پایه پنجم پایه ششم جمع
دختر              
پسر              
جمع              

 

 

 

                                                       

مواد ۱۵- ۱۶-۱۷ آیین نامه اجرایی مدارس” شورای معلمان “

ماده ی ۱۵:

به منظور بحث و تبادل نظر و هماهنگی در امور آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه و تأمین مشارکت معلمان در حسن جریان آموزشی و پرورشی و اداری مدرسه، شورایی به نام شورای معلمان با شرکت همه‌ی معلمان، مربیان و مشاوران مدرسه تشکیل می‌گردد.

وظایف شورای معلمان:

 1. نظارت بر هم سویی برنامه‌ها و روش‌های کاری در چارچوب اهداف مصوب دوره‌ی تحصیلی و مفاد این آیین‌نامه‌
 2. مشارکت مؤثر و کارآمد در تهیه‌ی برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مدرسه و همکاری در اجرای آن پس از تأیید شورای مدرسه
 3. بودجه‌بندی برنامه‌ی درسی با رعایت مقررات مربوط و ارائه آن به شورای مدرسه جهت تأیید
 4. بررسی و تبادل نظر پیرامون چگونگی افزایش اثربخشی روش‌های تدریس
 5. چاره‌اندیشی برای تأمین مشارکت فعال دانش آموزان در فرآیند آموزش و پرورش
 6. تلاش در ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی و پرورشی و بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان و برنامه‌ریزی برای کاهش آن
 7. مشارکت در تنظیم برنامه‌های پرورشی، تقویت اعتقادات دینی و اخلاقی و آداب اسلامی در دانش آموزان
 8. بررسی و تبادل نظر به منظور هماهنگ کردن نحوه‌ی تشویق و تنبیه دانش آموزان
 9. بحث و تبادل نظر و اتخاذ تدابیر مناسب در مورد مسائل آموزشی، پرورشی و انضباطی دانش آموزان و بهبود اداره‌ی مدرسه
 10. بحث و تبادل نظر در باره محتوای کتاب‌های درسی و انعکاس آن به مسؤلین ذیربط از طریق مدیر مدرسه
 11. تبادل نظر و هماهنگی در مورد نحوه‌ی استفاده از وسایل آموزشی، کمک آموزشی و کارگاهی
 12. ارائه راه کارهای مناسب برای ترغیب دانش آموزان به منظور انجام مطالعات درسی و غیردرسی
 13. ایجاد هماهنگی در ارتباط با نحوه و میزان تکالیف درسی دانش آموزان متناسب با نیازها ، استعدادها و علائق آنان
 14. همکاری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی تشکیل کلاس‌های فوق برنامه با مشارکت انجمن اولیا و مربیان و رعایت ضوابط مربوط
 15. بررسی منابع آموزشی، کمک آموزشی و پرورشی و انتخاب و معرفی کتب، نشریات، نوارهای صوتی و تصویری جهت استفاده در مدرسه با رعایت سایر مقررات
 16. انتخاب نماینده یا نمایندگان شورای معلمان برای شرکت در شورای مدرسه و انجمن اولیا و مربیان در اولین جلسه‌ی شورای معلمان
 17. تعیین پایه‌ی تحصیلی دانش آموزان مشمول ماده‌ی ۴۳ این آیین نامه‌ و ارائه‌ی پیشنهاد به شورای مدرسه

 

ماده ی۱۶:

ریاست شورای معلمان به عهده‌ی مدیرو در غیاب مدیر بر عهده نایب رییس است که توسط شورای معلمان تعیین می‌شود. مدیر مدرسه مسئول تعیین دستور جلسات و پی‌گیر اجرای تصمیماتی است که توسط اکثریت اعضای شورای معلمان اتخاذ می‌شود.

تبصره ۱٫ مدیر مدرسه می‌تواند در صورت لزوم از متخصصین تعلیم و تربیت، معلمان بازنشسته، کارشناسان و مسئولین آموزش و پرورش و اولیای دانش آموزان جهت شرکت در شورای معلمان و تبادل نظر در زمینه‌ های مربوط دعوت کند.

تبصره ۲٫ دبیر شورای معلمان در اولین جلسه توسط اعضای شورا تعیین می‌شود و موظف است خلاصه‌ای از مذاکرات یا تصمیمات متخذه‌ی هر جلسه را ثبت نموده و به امضای اعضای شورا برساند.

تبصره  ۳٫ شورای معلمان می‌تواند به منظور انجام بهتر وظایف خود نسبت به تشکیل گرو‌ه‌های درسی و آموزشی اقدام نماید.

ماده ی ۱۷:

مدیران مدارس موظف‌اند اولین جلسه‌ی شورای معلمان را حتی‌الامکان قبل از بازگشایی مدارس و حداکثر تا ده روز پس از آن تشکیل دهند. جلسات شورای معلمان حداقل هر ماه یک بار تشکیل می‌شود.

 

 • نگاهی به اهداف شورای معلمان:

یکی از مواد آیین نامه ی اجرایی مدارس ، شورای معلمان است که به طور معمول به منظور تحقق اهداف چهارگانه زیر تشکیل می شود:  اطلاع رسانی ـ آموزش ـ تصمیم سازی ـ تصمیم گیری

 • اطلاع رسانی : در جلساتی که به منظور اطلاع رسانی تشکیل می شود معمولاً مسئول جلسه که اغلب همان مدیر مدرسه است ، اطلاعاتی را که باید معلمان و کارکنان آموزشگاه داشته باشند به آنها منتقل می کند . ممکن است این اطلاعات شامل موارد مندرج در بخشنامه ها ، شیوه نامه ها ودستورالعمل های اداری و نیز تصمیماتی باشد که در جلسات دیگر همچون شورای مدرسه ، جلسه ی مدیران دوره ی تحصیلی درشهرستان و… اتخاذ شده است. همچنین ارائه ی اطلاعات درباره ی تصمیمات درون مدرسه ای مانند تغییر ساعات کار مدرسه ، زمان برگزاری برنامه های هفتگی ، چگونگی برگزاری آزمون ها و مسابقه های متمرکز و هر آن چیزی که به نوعی با کارهای جاری مدرسه ارتباط دارد ، به جلسات اطلاع رسانی مربوط است .
 • آموزش : در جلساتی که به منظور آموزش معلمان و کارکنان آموزشگاه تشکیل می گردد ، معمو لاً به دو شیوه عمل می شود :

شیوه ی اول: آن است که مدرسه از افراد آگاه و صاحب نظر در زمینه ی مسائل آموزش و پرورش که عموماً از میان استادان دانشگاه ها ، مراکز تربیت معلم ، کارشناسان تعلیم و تربیت یا مسئولان آموزش و پرورش یا اعضای
گروه های آموزشی شهرستان و استان انتخاب می شود ، دعوت می کند تا در جلسه ی شورای معلمان حاضر شوند و در زمینه ی موضوع مشخص و از پیش تعیین شده ای به صورت سخنرانی ، تشکیل کارگاه آموزشی  پرسش و پاسخ ، مطالعه ی موردی و … به ارائه ی اطلاعات آموزشی بپردازند .

شیوه ی دوم حالتی است که گروهی از معلمان و دیگر کارکنان آموزشگاه ، به ارائه ی آموزش های لازم به همکاران خود می پردازند . در این روش نیز از انواع راهبردهای یاددهی ـ یادگیری همانند سخنرانی ،  تشکیل
میز گرد ، بارش مغزی ، کارگاه آموزشی و … برای  ارائه ی اطلاعات و انتقال دانش و تجربه استفاده می شـود.

 •  جلسات تصمیم سازی : نشست هایی است که در آن ها موضوع یا موضوعاتی به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود ، بدون آنکه در باره ی آن ها تصمیم گیری شود . در واقع مدیر و عوامل اجرایی مدرسه ، در جلسات تصمیم سازی به دنبال آن هستند که از جوانب ، حواشی ، موانع ، محدودیت ها و امکانات اجرایی یک تصمیم اطلاعاتی پیدا کنند و آمادگی لازم را برای تصمیم گیری کسب کنند . جلسات تصمیم سازی ، یک نوع آماده سازی برای تصمیم گیری می باشد و حتی ممکن است مانع از اتخاذ یک تصمیم شود . این قبیل جلسات در حکم نشست های مشورتی مفیدی است که مدیر مدرسه با همکاران خود برگزار می کند . عده ای عقیده دارند جلسات تصمیم سازی یکی از روش های آغازین برای مشارکت پذیـر ساختن کارکنان در اداره ی امور مدرسه است .
 • جلسات تصمیم گیری: به نشست هایی اطلاق می شود که در آنها با رأی مستقیم شرکت کنندگان، تصمیمی اتخاذ
  می شـود . در واقع وقتی موضوعی برای تصمیم گیری مطرح می شود باید قبلاً ابعاد متفاوت آن در یک نشست تصمیم سازی مورد بررسی قرار گرفتـه باشد .

البته تصمیم سازی و تصمیم گیری در بعضی موارد خاص ، هم زمان یا در ادامه هم مورد توجه قرار می گیرند . ولی آنچه مهم است نوع تصمیم گیری است . به عبارت دیگـر مدیر جلسه ، باید شرایطی فراهم آورد که
تصمیم گیری بر اساس اطلاعات ، آگاهانه ، هدفمند و بدون ترس و واهمه از عواقب آن باشـد .

ممکن است یک جلسه ی شورای معلمان به منظور تحقق یک یا چند هدف از اهداف چهارگانه یاد شده تشکیل شود. هر چند جلساتی که در پی تحقق چند هدف هستند ، جذاب تر و پویاتر می نمایند ؛ ممکن است تعداد مباحث ، مانع از موفقیت کامل جلسه شود . عده ای از کارشناسان معتقدند دلیل این که شورای معلمان برخی از مدارس ، پویایی و تحرک لازم را ندارد این است که مدیران این قبیل مدارس صرفا در صدد اطلاع رسانی هستند و آموزش ، تصمیم سازی و تصمیم گیری در این شوراها جایگاه مناسبی ندارد . علاوه بر این اختصاص جلسه شورای معلمان صرفا به آموزش نیز در دراز مدت از اثر بخشی آن خواهد کاست. بنابر این به نظر می رسد برگزاری شورای معلمان با ترکیبی از هر چهار هدف اصلی کارآمدی بیشتری داشته باشـد.

 

 • موضوعات پیشنهادی برای طرح در شورای معلمان:

اطلاع رسانی:

 • تبیین اهداف تعلیم و تربیت در دوره ی ابتدایی (میزان تحقق اهداف ،علل و موانع عدم تحقق اهداف،
  راهکارهای عملی و قابل اجرا در مدرسه برای تحقق اهداف )
 • معرفی کتب ، مجلات و نشریه های جدید آموزشی
 • توسعه فرهنگ مطالعه و تحقیق در بین دانش آموزان و معلمان
 • آشنایی با دستور العمل ها و بخشنامه های اداری

 

آموزش:

 • آشنایی با روش های تدریس معلمان و روش های نوین تدریس
 •  سخنرانی مقامات علمی و صاحب نظران امورآموزشی و اداری در آموزش وپرورش
 •  روش های تدریس فعال و رویکرد های جدید در فرایند یاددهی و یادگیری
 •  آخرین یافته های پژوهشی در حوزه تعلیم و تربیت
 • روش های آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان
 • روش های آزمون سازی و طراحی سوالات امتحانی در ارزشیابی کمی
 •  رویکرد های جدید در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی
 • ارائه ی چکیده مقالات علمی و کاربردی توسط همکاران
 • آشناسازی همکاران با موسسات علمی ، آموزشی ، پژوهشی و… از طریق معرفی آن موسسات
 • معرفی و آموزش نحوه استفاده از سایت ها ، نرم افزارها ، فیلم ها و وسایل آموزشی
 • نمایش فیلم های تربیتی و آموزشی در جلسات برای بحث و تبادل نظر توسط همکاران
 • استفاده بهینه از وسایل آموزشی
 • فعالیت های مکمل و فوق برنامه با رویکرد های قرآنی
 • آشنایی با نظریه های یادگیری و روانشناسی
 • بررسی وتحلیل کتب جدید التالیف
 • معرفی سایت های مفید وسازنده
 • روش های آموزشی مدارس هوشمند و تولید محتوای الکترونیکی

تصمیم سازی:

 • ارائه ی مطالب و تصمیمات متخذه در انجمن اولیا و مربیان و شورای دانش آموزی جهت بررسی در شورای معلمان.
 • بررسی علل افت تحصیلی وارائه ی پیشنهاد برای رفع آن
 • تعیین میزان و چگونگی تکالیف درسی دانش آموزان در اوقات فراغت
 • بررسی مسائل و مشکلات آموزشی و پرورشی دانش آموزان با توجه به تفاوت های فردی برای یافتن راه حل های مناسب
 • طرح و تبیین کارهای برجسته معلمان
 • بررسی روش های مدیریتی و نحوه اداره مدرسه و کلاس
 • بحث و گفتگو در مورد راه کار های تقویت ارتباط و تعامل بین اولیا و مربیان مدرسه
 • راه کارهای پرورش خلاقیت و نوآوری در بین دانش آموزان و معلمان
 • چگونگی برگزاری مسابقات و جشنواره ها
 • راهکارهای تقویت بهداشت روانی در بین دانش آموزان
 • راهکارهای تقویت و تعمیق تربیت اسلامی
 • راهکارهای احیای نقش مشاوره ای و تربیتی معلمان

تصمیم گیری:

 • رسیدگی و تصمیم گیری در موارد خاصی که طبق آیین نامه اجرایی بر عهده شورای مدرسه یا شورای معلمان است.
 • امور جاری مدرسه ( زمان و نحوه توزیع کارنامه ، نحوه تشکیل کلاس های آموزش خانواده ، برنامه ریزی برای روزهای خاص )
 • بررسی نیاز های آموزشی همکاران و تصمیم گیری در مورد روش های افزایش دانش و مهارت معلمان
 • نحوه ارزشیابی مستمر (تکوینی)
 • نحوه اجرای فعالیت های خارج از کلاس

 

 

مشخصات اعضای شورای معلمان آموزشگاه/مجتمع

 

ردیف نام و  نام خانوادگي شماره پرسنلی سمت در شورا مدرك تحصيلي رشته تحصيلي سابقه خدمت شماره تلفن منزل شماره تلفن همراه آدرس منزل
۱     رئيس            
۲     نايب رئيس            
۳     دبير شورا            
۴     نماينده معلمان            
۵     عضو            
۶     عضو            
۷     عضو            
۸     عضو            
۹     عضو            
۱۰     عضو            
۱۱     عضو            
۱۲     عضو            
۱۳     عضو            
۱۴     عضو            
۱۵     عضو            
۱۶     عضو            
۱۷     عضو            
۱۸     عضو            
۱۹     عضو            
۲۰     عضو            
۲۱     عضو            
۲۲     عضو            
۲۳     عضو            
۲۴     عضو            

 

 

جدول زمانبندی جلسات(عادی ) شورای معلمان آموزشگاه/مجتمع

 

       ماه دستورکارجلسه ملاحظات
مهر تعیین نماینده ی معلمین تعیین سرگروه

برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی

 
آبان بیمه ی حوادث معلمان

آزمون پیشرفت تحصیلی

امور انضباطی و آموزشی و درس قرآن

 
آذر تکالیف درسی به ویژه تکالیف مربوط به منزل و امورجاری

نحوه ی تشویق دانش آموزان بر اساس طرح منظم

 
دی تکالیف درسی به ویژه مسئولیت در برابر تکالیف

مخصوص منزل و امور جاری

بررسی علل افت تحصیلی

 
بهمن طراحی سوالات امتحانی معیار یک آزمون خوب و امور جاری

تبادل نظر در رابطه با تکالیف خلاق

 
اسفند کارگروهی در کلاس و مهارت کار گروهی حتی در ایام تعطیل و تکالیف خلاق  
اضطراری علل افت تحصیلی دانش آموزان باتوجه به نتایج امتحانات  
فروردین چگونه کمک به دانش آموزان با توجه به نتایج امتحانات  
اردیبهشت استفاده از مجلات رشد

برنامه ریزی برای مطالعه امتحانات

 
خرداد    
اضطراری    

 

 

جدول زمانبندی جلسات اضطراری شورای معلمان آموزشگاه/مجتمع

ماه تاریخ تشکیل

 جلسه (اضطراری )

دستورکارجلسه ملاحظات
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

صورتجلسه شورای معلمان آموزشگاه/مجتمع

روز:

 

تاریخ:

 

شماره جلسه :

۱

مکان برگزاری :

دفتر آموزشگاه

ساعت شروع :

 

ساعت خاتمه:

 

دستور کار جلسه :

 

خلاصه مذاکرات :

۱-تکمیل پرونده ی پرسنلی

۲-تکمیل فرم مشخصات همکاران

۳-نحوه ی بودجه بندی کتب درسی

۴-گزارش برنامه سالانه ی پروژه ی مهر

۵-تعیین جدول زمانبندی برگزاری شورای معلمان برگزاری دو جلسه در ماه و زمان شروع و پایان از همکاران نظر خواهی شد

۶-بحث در مورد وبلاگ مدرسه و آدرس آن  و ارسال آدرس آن برای همکاران به صورت پیامک

۷-تعیین سرگروه برای هر پایه

نتایج و مصوبات مسئول پیگیری
تکمیل پرورنده پرسنلی

 

خانم/اقای…
نحوه ی بودجه بندی کتب

 

 
تعیین جدول زمانبدی شورای معلمان  
وبلاگ مدرسه و ارسال آن برای همکاران  
تعیین سرگروه

 

 

حاضرین در جلسه

ردیف نام ونام خانوادگی سمت امضا ردیف نام ونام خانوادگی سمت امضا
۱   رئيس شورا   ۱۲   عضو  
۲   نايب رئيس   ۱۳   عضو  
۳   دبیر شورا   ۱۴   عضو  
۴   نماينده معلمان   ۱۵   عضو  
۵   عضو   ۱۶   عضو  
۶   عضو   ۱۷   عضو  
۷   عضو   ۱۸      
۸   عضو   ۱۹      
۹   عضو   ۲۰      
۱۰   عضو   ۲۱      
۱۱   عضو   ۲۲      

غایبین :۱-                            ۲-                                 ۳-                            ۴-

دستور کار جلسه آینده :   تعیین نماینده معلمین-تعیین سرگروه آموزشی

زمان :                   مکان :     دفتر آموزشگاه

 

صورتجلسه شورای معلمان آموزشگاه/مجتمع

روز:

 

تاریخ:

 

شماره جلسه :

۲

مکان برگزاری :

دفتر آموزشگاه

ساعت شروع :

 

ساعت خاتمه:

 

دستور کار جلسه :

تعیین نماینده معلمین-تعیین سرگروه آموزشی

خلاصه مذاکرات :

۱-تعیین نماینده ی معلمین

۲-انتخاب شعاری به مناسبت هفته ی  دفاع مقدس

۳-وسایل لازم برای هر کلاس در اختیار معلمان گذاشته شد.

۴-اطلاع رسانی سرویس ایاب و ذهاب معلمان و دانش آموزان

۵-کلاس بندی دانش آموزان

۶-تهیه ی  برنامه هفتگی کلاسها

 

 

نتایج و مصوبات مسئول پیگیری
تعیین نماینده ی معلمین

 

 
انتخاب شعار هفته ی دفاع مقدس و شعار سال تحصیلی  
اطلاع رسانی سرویس ایاب وذهاب  
کلاس بندی دانش آموزان

 

 
تهیه برنامه کلاسی

 

 

حاضرین در جلسه

ردیف نام ونام خانوادگی سمت امضا ردیف نام ونام خانوادگی سمت امضا
۱   رئيس شورا   ۱۲   عضو  
۲   نايب رئيس   ۱۳   عضو  
۳   دبیر شورا   ۱۴   عضو  
۴   نماينده معلمان   ۱۵   عضو  
۵   عضو   ۱۶   عضو  
۶   عضو   ۱۷   عضو  
۷   عضو   ۱۸      
۸   عضو   ۱۹      
۹   عضو   ۲۰      
۱۰   عضو   ۲۱      
۱۱   عضو   ۲۲      

غایبین :۱-                            ۲-                                 ۳-                            ۴-

دستور کار جلسه آینده :  برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی     زمان :                مکان : دفتر آموزشگاه                      

 

صورتجلسه شورای معلمان آموزشگاه/مجتمع

روز:

سه شنبه

تاریخ:

 

شماره جلسه :

۳

مکان برگزاری :

دفتر آموزشگاه

ساعت شروع :

 

ساعت خاتمه:

 

دستور کار جلسه :

برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی     

خلاصه مذاکرات :

۱-بیمه ی حوادث که همه معلمان باید بیمه شوند

۲-برنامه های فوق برنامه ها و توزیع رضایت نامه ها و اجرای آن در تاریخ های داده شده در روز پنجشنبه

۳- امور آموزشی و آزمون پیشرفت تحصیلی-امور انضباطی در مدرسه در مورد دانش آموزان-غائبین و ثبت غیبت

نتایج و مصوبات مسئول پیگیری
معلمان اجباری باید بیمه ی حوادث شوند  
برنامه های فوق برنامه و اجرای آن در روز پنجشنبه  
امور آموزشی و آزمون های پیشرفت تحصیلی  
امور انضباطی و توجه به دیوار نوشته ها  
 

 

 

حاضرین در جلسه

ردیف نام ونام خانوادگی سمت امضا ردیف نام ونام خانوادگی سمت امضا
۱   رئيس شورا   ۱۲   عضو  
۲   نايب رئيس   ۱۳   عضو  
۳   دبیر شورا   ۱۴   عضو  
۴   نماينده معلمان   ۱۵   عضو  
۵   عضو   ۱۶   عضو  
۶   عضو   ۱۷   عضو  
۷   عضو   ۱۸      
۸   عضو   ۱۹      
۹   عضو   ۲۰      
۱۰   عضو   ۲۱      
۱۱   عضو   ۲۲      
بیمه حوادث معلمان- آزمونهای پیشرفت تحصیلی- امور انظباطی

غایبین :۱-                            ۲-                                 ۳-                            ۴

دستور کار جلسه آینده :                                         زمان :                 مکان : دفتر آموزشگاه                      

 

صورتجلسه شورای معلمان آموزشگاه/مجتمع

روز:

 

تاریخ:

 

شماره جلسه :

 

مکان برگزاری :

دفتر آموزشگاه

ساعت شروع :

 

ساعت خاتمه:

 

دستور کار جلسه :

بیمه حوادث معلمان- آزمونهای پیشرفت تحصیلی- امور انظباطی

خلاصه مذاکرات :

۱-نحوه ی تشویق دانش آموزان و موارد شویق نوشته شده و هدایا داده شده یا داشت شود.

۲- اهمیت درس قرآن که ۱ ساعت خود معلم تدریس کند.

۳-امور انضباطی در ساعت ورزش و برنامه های فوق برنامه

۴-تشویق دانش آموزان در شرکت به موقع در نماز جماعت

نتایج و مصوبات مسئول پیگیری
نحوه ی تشویق دانش آموزان  
شرکت به موقع در نماز جماعت  
امور انضباطی در فوق برنامه  
 

 

 
 

 

 

حاضرین در جلسه

ردیف نام ونام خانوادگی سمت امضا ردیف نام ونام خانوادگی سمت امضا
۱   رئيس شورا   ۱۲   عضو  
۲   نايب رئيس   ۱۳   عضو  
۳   دبیر شورا   ۱۴   عضو  
۴   نماينده معلمان   ۱۵   عضو  
۵   عضو   ۱۶   عضو  
۶   عضو   ۱۷   عضو  
۷   عضو   ۱۸      
۸   عضو   ۱۹      
۹   عضو   ۲۰      
۱۰   عضو   ۲۱      
۱۱   عضو   ۲۲      

غایبین :۱-                            ۲-                                 ۳-                            ۴-

دستور کار جلسه آینده : برنامه ریزی برای زمان و ساعت فوق برنامه   زمان :          مکان : دفترآموزشگاه                     

 

صورتجلسه شورای معلمان آموزشگاه/مجتمع

روز:

 

تاریخ:

 

شماره جلسه :

 

مکان برگزاری :

دفتر آموزشگاه

ساعت شروع :

 

ساعت خاتمه:

۹:۴۵

دستور کار جلسه :

برنامه ریزی برای زمان و ساعت فوق برنامه   

خلاصه مذاکرات :

۱-دادن تکلیف ویژه ای که خلاقیت دانش آموزان را بر انگیزد.

۲-نحوه ی تکلیف درسی و  ارتباط آن با روجیه و توان دانش آموز

۳-برنامه ریزی در رابطه با روز فوق برنامه در روز های پنج شنبه و  چگونگی و کیفیت آن

۴-برنامه ریزی در مورد  اینکه فوق برنامه به روز های یکشنبه و سه شنبه موکول شود.

نتایج و مصوبات مسئول پیگیری
کیفیت در تکالیف درسی

 

 
فوق برنامه و کیفیت آن

 

 
تعیین روز های فوق برنامه

 

 
 

 

 
 

 

 

حاضرین در جلسه

ردیف نام ونام خانوادگی سمت امضا ردیف نام ونام خانوادگی سمت امضا
۱   رئيس شورا   ۱۲   عضو  
۲   نايب رئيس   ۱۳   عضو  
۳   دبیر شورا   ۱۴   عضو  
۴   نماينده معلمان   ۱۵   عضو  
۵   عضو   ۱۶   عضو  
۶   عضو   ۱۷   عضو  
۷   عضو   ۱۸      
۸   عضو   ۱۹      
۹   عضو   ۲۰      
۱۰   عضو   ۲۱      
۱۱   عضو   ۲۲      

غایبین :۱-                            ۲-                                 ۳-                            ۴-

دستور کار جلسه آینده :                                                     زمان :        مکان :دفترآموزشگاه                       

 

صورتجلسه شورای معلمان آموزشگاه/مجتمع

روز:

 

تاریخ:

 

شماره جلسه :

۶

مکان برگزاری :

دفتر آموزشگاه

ساعت شروع :

 

ساعت خاتمه:

 

دستور کار جلسه :

نحوه ی تشویق دانش آموزان -تعریف هزینه مالی مدرسه که صرف چه کاری میشود

خلاصه مذاکرات :

۱-نحوه ی تشویق دانش آموزان بر اسا طرح منظم و اینکه حتما موارد یادداشت شود.

۲-افزایش ساعات فوق برنامه در روز های یکشنبه و سه شنبه ی هر هفته روزی ۱ ساعت

۳-طرح و پیشنهاد در مورد یادواره —- که  روز های آینده برگرای خواهد شد

نتایج و مصوبات مسئول پیگیری
نحوه ی تشویث و یادداشت موارد  
افزایش ساعات فوق برنامه

 

 
طرح یادواره —–  
 

 

 
 

 

 

حاضرین در جلسه

ردیف نام ونام خانوادگی سمت امضا ردیف نام ونام خانوادگی سمت امضا
۱   رئيس شورا   ۱۲   عضو  
۲   نايب رئيس   ۱۳   عضو  
۳   دبیر شورا   ۱۴   عضو  
۴   نماينده معلمان   ۱۵   عضو  
۵   عضو   ۱۶   عضو  
۶   عضو   ۱۷   عضو  
۷   عضو   ۱۸      
۸   عضو   ۱۹      
۹   عضو   ۲۰      
۱۰   عضو   ۲۱      
۱۱   عضو   ۲۲      

غایبین :۱-                            ۲-                                 ۳-                            ۴-

دستور کار جلسه آینده : شرکت در مسابقات فرهنگی هنری     زمان :         مکان : دفتر آموزشگاه                      

 

صورتجلسه شورای معلمان آموزشگاه/مجتمع

روز:

 

تاریخ:

 

شماره جلسه :

۷

مکان برگزاری :

دفتر آموزشگاه

ساعت شروع :

 

ساعت خاتمه:

 

دستور کار جلسه :

شرکت در مسابقات فرهنگی هنری

خلاصه مذاکرات :

۱-موضوع انشای ایست ! آب نیست که دانش آموزان همه بنویسند و به مدیر تحویل دهند و موضوع شهر من ٬ محله ی من  که دانش آموزان را تشویق کنند که نقاشی در این زمنیه ارائه دهند.

۲-راجع به مسابقات فرهنگی و هنری نظر خواهی از همکاران  انجام شود.

۳-گرفتن اسامی دانش آموزان در هر رشته ی هنری جهت شرکت در مسابقات و انشایی راجع به وقف به دانش آموزان و مشارکت در انشانویسی

نتایج و مصوبات مسئول پیگیری
موضوع انشا ایست ! آب نیست  
موضوع نقاشی شهرمن٬محله ی من  
مسابقات فرهنگی-هنری

 

 
 

 

 
 

 

 

حاضرین در جلسه

ردیف نام ونام خانوادگی سمت امضا ردیف نام ونام خانوادگی سمت امضا
۱   رئيس شورا   ۱۲   عضو  
۲   نايب رئيس   ۱۳   عضو  
۳   دبیر شورا   ۱۴   عضو  
۴   نماينده معلمان   ۱۵   عضو  
۵   عضو   ۱۶   عضو  
۶   عضو   ۱۷   عضو  
۷   عضو   ۱۸      
۸   عضو   ۱۹      
۹   عضو   ۲۰      
۱۰   عضو   ۲۱      
۱۱   عضو   ۲۲      

غایبین :۱-                            ۲-                                 ۳-                            ۴-

دستور کار جلسه آینده : کلاسهای فوق برنامه و آموزش خانواده  زمان :      مکان :دفتر آموزشگاه                   

 

صورتجلسه شورای معلمان آموزشگاه/مجتمع

روز:

 

تاریخ:

 

شماره جلسه :

۸

مکان برگزاری :

دفتر آموزشگاه

ساعت شروع :

 

ساعت خاتمه:

 

دستور کار جلسه :

کلاسهای فوق برنامه و آموزش خانواده 

خلاصه مذاکرات :

۱-سخنرانی —– در خصوص اینترنت و ماهواره و فضای مجازی و نحوه ی برخورد والدین ۲- ارزشیابی توصیفی نمیه ی اول سال تحصیلی

۳-برگزاری کلاس فوق برنامه و برگزاری مسابقه ی احکام و کارهای هنری دستی

۴-سخنرانی — در مورد آسیب های اجتماعی

نتایج و مصوبات مسئول پیگیری
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

حاضرین در جلسه

ردیف نام ونام خانوادگی سمت امضا ردیف نام ونام خانوادگی سمت امضا
۱   رئيس شورا   ۱۲   عضو  
۲   نايب رئيس   ۱۳   عضو  
۳   دبیر شورا   ۱۴   عضو  
۴   نماينده معلمان   ۱۵   عضو  
۵   عضو   ۱۶   عضو  
۶   عضو   ۱۷   عضو  
۷   عضو   ۱۸      
۸   عضو   ۱۹      
۹   عضو   ۲۰      
۱۰   عضو   ۲۱      
۱۱   عضو   ۲۲      

غایبین :۱-                            ۲-                                 ۳-                            ۴-

دستور کار جلسه آینده : برنامه های دهه فجر و آزمونهای علمی    زمان :      مکان :دفترآموزشگاه                       

 

صورتجلسه شورای معلمان آموزشگاه/مجتمع

روز:

 

تاریخ:

 

شماره جلسه :

۹

مکان برگزاری :

دفتر آموزشگاه

ساعت شروع :

 

ساعت خاتمه:

 

دستور کار جلسه :

برنامه های دهه فجر و آزمونهای علمی    

خلاصه مذاکرات :

۱-شرکت پرشور در برنامه های دهه ی مبارک فجر و برنامه ریزی در این زمینه و نظر خواهی از همکاران

۲-شرکت دانش آموزان در آزمون های علمی بسیج

۳-بازدید از فعالیت های آموزشی و پرورشی آموزشگاه توسط آقا ویا خانم —

 

نتایج و مصوبات مسئول پیگیری
برنامه ریز در باره ی دهه ی فجر  
شرکت درآزمون های علمی بسیج  
فعالیت های آموزشی و پرورشی دهه ی فجر  
 

 

 
 

 

 

حاضرین در جلسه

ردیف نام ونام خانوادگی سمت امضا ردیف نام ونام خانوادگی سمت امضا
۱   رئيس شورا   ۱۲   عضو  
۲   نايب رئيس   ۱۳   عضو  
۳   دبیر شورا   ۱۴   عضو  
۴   نماينده معلمان   ۱۵   عضو  
۵   عضو   ۱۶   عضو  
۶   عضو   ۱۷   عضو  
۷   عضو   ۱۸      
۸   عضو   ۱۹      
۹   عضو   ۲۰      
۱۰   عضو   ۲۱      
۱۱   عضو   ۲۲      
تقدر و تشکر از همکاران جهت برنامه های دهه ی فجر

غایبین :۱-                            ۲-                                 ۳-                            ۴-

دستور کار جلسه آینده :                                                  زمان :        مکان : دفتر آموزشگاه

 

صورتجلسه شورای معلمان آموزشگاه/مجتمع

روز:

 

تاریخ:

 

شماره جلسه :

۱۰

مکان برگزاری :

دفتر آموزشگاه

ساعت شروع :

 

ساعت خاتمه:

 

دستور کار جلسه :

تقدر و تشکر از همکاران جهت برنامه های دهه ی فجر

خلاصه مذاکرات :

۱-شرکت در جشنواره جابربن حیان و ایده های برتر

۲-درس پژوهی و فعالیتهای یاددهی و یادگیری

۳-تقدیر و تشکر از همکاران در خصوص شرکت در برنامه های دهه فجر

۴-تییرات جدید در ژوریهای ارزیابی

۵-ارزیابی توصیفی به اطلاع همکاران رسید

نتایج و مصوبات مسئول پیگیری
شرکت در جشنواره ی جابر  
تغییرات جدید در ژوریهای ارزشیابی توصیفی  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

حاضرین در جلسه

ردیف نام ونام خانوادگی سمت امضا ردیف نام ونام خانوادگی سمت امضا
۱   رئيس شورا   ۱۲   عضو  
۲   نايب رئيس   ۱۳   عضو  
۳   دبیر شورا   ۱۴   عضو  
۴   نماينده معلمان   ۱۵   عضو  
۵   عضو   ۱۶   عضو  
۶   عضو   ۱۷   عضو  
۷   عضو   ۱۸      
۸   عضو   ۱۹      
۹   عضو   ۲۰      
۱۰   عضو   ۲۱      
۱۱   عضو   ۲۲      
اطلاع رسانی اولیا جهت امور آموزشی دانش آموزان  

غایبین :۱-                            ۲-                                 ۳-                            ۴-

دستور کار جلسه آینده :                                              زمان :         مکان :دفتر آموزشگاه  

 

صورتجلسه شورای معلمان آموزشگاه/مجتمع

روز:

 

تاریخ:

 

شماره جلسه :

۱۱

مکان برگزاری :

دفتر آموزشگاه

ساعت شروع :

 

ساعت خاتمه:

 

دستور کار جلسه :

اطلاع رسانی اولیا جهت امور آموزشی دانش آموزان  

خلاصه مذاکرات :

۱-باتوجه به ارزیابی کیفی توصیفی و کلاسهای ضمن خدمت قرار شد که نمرات کیفی-توصیفی توشته شود.

۲-دانش آموزانی که در نوبت اول از نظر درسی در سطح پایین تری از عالی هستند به اولیای آنها اطلاع رسانی شود تا همکاری لازم جهت رفع مشکل صورت گیرد.

۳-ضرورت شرکت اولیا در جلسات آموزش خانواده

۴-باتوجه به شهادت حضرت فاطمه زهرا(ع) در مورد  شهادت ایشان بحث شد.

نتایج و مصوبات مسئول پیگیری
توجه به ارزشیابی کیفی-توصیفی  
اطلاع رسانی به دانش آموزان از نظر پیشرفت درسی  
جلسات آموزش خانواده

 

 
   
 

 

 

حاضرین در جلسه

ردیف نام ونام خانوادگی سمت امضا ردیف نام ونام خانوادگی سمت امضا
۱   رئيس شورا   ۱۲   عضو  
۲   نايب رئيس   ۱۳   عضو  
۳   دبیر شورا   ۱۴   عضو  
۴   نماينده معلمان   ۱۵   عضو  
۵   عضو   ۱۶   عضو  
۶   عضو   ۱۷   عضو  
۷   عضو   ۱۸      
۸   عضو   ۱۹      
۹   عضو   ۲۰      
۱۰   عضو   ۲۱      
۱۱   عضو   ۲۲      

غایبین :۱-                            ۲-                                 ۳-                            ۴-

دستور کار جلسه آینده :  برنامه ریزی جهت تعطیلات نوروزی دانش آموزان                                                زمان :           مکان :  دفتر آموزشگاه                     

 

 

صورتجلسه شورای معلمان آموزشگاه/مجتمع

روز:

سه شنبه

تاریخ:

 

شماره جلسه :

۱۲

مکان برگزاری :

دفتر آموزشگاه

ساعت شروع :

 

ساعت خاتمه:

 

دستور کار جلسه :

برنامه ریزی جهت تعطیلات نوروزی دانش آموزان

خلاصه مذاکرات :

برنامه ریزی جهت تعطیلات نوروزی دانش آموزان

نتایج و مصوبات مسئول پیگیری
برنامه ریزی دانش آموزان  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

حاضرین در جلسه

ردیف نام ونام خانوادگی سمت امضا ردیف نام ونام خانوادگی سمت امضا
۱   رئيس شورا   ۱۲   عضو  
۲   نايب رئيس   ۱۳   عضو  
۳   دبیر شورا   ۱۴   عضو  
۴   نماينده معلمان   ۱۵   عضو  
۵   عضو   ۱۶   عضو  
۶   عضو   ۱۷   عضو  
۷   عضو   ۱۸      
۸   عضو   ۱۹      
۹   عضو   ۲۰      
۱۰   عضو   ۲۱      
۱۱   عضو   ۲۲      

غایبین :۱-                            ۲-                                 ۳-                            ۴-

دستور کار جلسه آینده :بررسی تکالیف دانش آموزان و معرفی برترینها   زمان :     مکان : دفتر آموزشگاه                      

صورتجلسه شورای معلمان آموزشگاه/مجتمع

روز:

 

تاریخ:

 

شماره جلسه :

۱۳

مکان برگزاری :

دفتر آموزشگاه

ساعت شروع :

 

ساعت خاتمه:

 

دستور کار جلسه :

بررسی تکالیف دانش آموزان و معرفی برترینها   

خلاصه مذاکرات :

۱-بررسی تکالیف نوروزی دانش آموزان و معرفی برترین ها

 

نتایج و مصوبات مسئول پیگیری
معرفی داتش آموزان برتر تکالیف نوروز  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

حاضرین در جلسه

ردیف نام ونام خانوادگی سمت امضا ردیف نام ونام خانوادگی سمت امضا
۱   رئيس شورا   ۱۲   عضو  
۲   نايب رئيس   ۱۳   عضو  
۳   دبیر شورا   ۱۴   عضو  
۴   نماينده معلمان   ۱۵   عضو  
۵   عضو   ۱۶   عضو  
۶   عضو   ۱۷   عضو  
۷   عضو   ۱۸      
۸   عضو   ۱۹      
۹   عضو   ۲۰      
۱۰   عضو   ۲۱      
۱۱   عضو   ۲۲      

غایبین :۱-                            ۲-                                 ۳-                            ۴-

دستور کار جلسه آینده : تهمیدات بزرگداشت شهادت شهید مطهری-اردو زمان:    مکان : دفترآموزشگاه    

 

صورتجلسه شورای معلمان آموزشگاه/مجتمع

روز:

 

تاریخ:

 

شماره جلسه :

۱۴

مکان برگزاری :

دفتر آموزشگاه

ساعت شروع :

 

ساعت خاتمه:

 

دستور کار جلسه :

تهمیدات بزرگداشت شهادت شهید مطهری-اردو

خلاصه مذاکرات :

۱-نظر خواهی در رابطه با برگزاری اردوی یک روزه در محل —

۲-نظر خواهی در مورد برگزاری برنامه های هفته ی سلامت در محل آموزشگاه

۳-هفته سلامت در محل آموزشگاه

۴-آگاهی به همکاران  درمورد  کارتابل

۵-تمهیدات لازم جهت بزرگداشت سالروز شهادت شهید مطهری

نتایج و مصوبات مسئول پیگیری
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

حاضرین در جلسه

ردیف نام ونام خانوادگی سمت امضا ردیف نام ونام خانوادگی سمت امضا
۱   رئيس شورا   ۱۲   عضو  
۲   نايب رئيس   ۱۳   عضو  
۳   دبیر شورا   ۱۴   عضو  
۴   نماينده معلمان   ۱۵   عضو  
۵   عضو   ۱۶   عضو  
۶   عضو   ۱۷   عضو  
۷   عضو   ۱۸      
۸   عضو   ۱۹      
۹   عضو   ۲۰      
۱۰   عضو   ۲۱      
۱۱   عضو   ۲۲      

غایبین :۱-                            ۲-                                 ۳-                            ۴-

دستور کار جلسه آینده : جشنواره جابربن حیان   زمان            مکان :دفتر آموزشگاه                       

 

صورتجلسه شورای معلمان آموزشگاه/مجتمع

روز:

 

تاریخ:

 

شماره جلسه :

۱۵

مکان برگزاری :

دفتر آموزشگاه

ساعت شروع :

 

ساعت خاتمه:

 

دستور کار جلسه :

جشنواره جابربن حیان   

خلاصه مذاکرات :

۱-جشنواره ی جابربن حیان و تحویل آن و ارسال به اداره

۲-اطلاع همکاران به بخشنامه های مربوط به تشکیل کلاس جبرانی برای دانش آموزان ضعیف

نتایج و مصوبات مسئول پیگیری
تشکیل کلاس جبرانی در حد لازم  
ارسال بهترین طرح جابر حیان  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

حاضرین در جلسه

ردیف نام ونام خانوادگی سمت امضا ردیف نام ونام خانوادگی سمت امضا
۱   رئيس شورا   ۱۲   عضو  
۲   نايب رئيس   ۱۳   عضو  
۳   دبیر شورا   ۱۴   عضو  
۴   نماينده معلمان   ۱۵   عضو  
۵   عضو   ۱۶   عضو  
۶   عضو   ۱۷   عضو  
۷   عضو   ۱۸      
۸   عضو   ۱۹      
۹   عضو   ۲۰      
۱۰   عضو   ۲۱      
۱۱   عضو   ۲۲      

غایبین :۱-                            ۲-                                 ۳-                            ۴-

دستور کار جلسه آینده : اختتامیه طرح کرامت و نمرات شفاهی دانش آموزان                                                       زمان :         مکان :دفتر آموزشگاه                       

 

صورتجلسه شورای معلمان آموزشگاه/مجتمع

روز:

 

تاریخ:

 

شماره جلسه :

۱۶

مکان برگزاری :

دفتر آموزشگاه

ساعت شروع :

 

ساعت خاتمه:

 

دستور کار جلسه :

اختتامیه طرح کرامت و نمرات شفاهی دانش آموزان   

خلاصه مذاکرات :

۱-گزارش نمرات شفاهی دانش آموزان

۲- برنامه ریزی آموزشی تاریخ   اختتامیه طرح کرامت

نتایج و مصوبات مسئول پیگیری
گزارش نمرات شفاهی دانش آموزان  
برنامه ریزی آموزشی

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

حاضرین در جلسه

ردیف نام ونام خانوادگی سمت امضا ردیف نام ونام خانوادگی سمت امضا
۱   رئيس شورا   ۱۲   عضو  
۲   نايب رئيس   ۱۳   عضو  
۳   دبیر شورا   ۱۴   عضو  
۴   نماينده معلمان   ۱۵   عضو  
۵   عضو   ۱۶   عضو  
۶   عضو   ۱۷   عضو  
۷   عضو   ۱۸      
۸   عضو   ۱۹      
۹   عضو   ۲۰      
۱۰   عضو   ۲۱      
۱۱   عضو   ۲۲      

غایبین :۱-                            ۲-                                 ۳-                            ۴-

دستور کار جلسه آینده : دایربودن مدرسه و مرخصی همکاران     زمان :     مکان :دفتر آموزشگاه                       

 

صورتجلسه شورای معلمان آموزشگاه/مجتمع

روز:

 

تاریخ:

 

شماره جلسه :

۱۷

مکان برگزاری :

دفتر آموزشگاه

ساعت شروع :

 

ساعت خاتمه:

 

دستور کار جلسه :

دایربودن مدرسه و مرخصی همکاران

خلاصه مذاکرات :

۱-اطلاع رسانی نسبت به دایر بودن کلاس ها  تا تاریخ –/۳/۹۶

۲-کارتابل شخصی و بررسی شود

۳-مرخصی بیشترا ز ۳ روز

۴-محاسبه ی ۲ تا ۳ جلسه فوق برنامه برای  معلمانی که از مرخصی استفاده نکند

 

نتایج و مصوبات مسئول پیگیری
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

حاضرین در جلسه

ردیف نام ونام خانوادگی سمت امضا ردیف نام ونام خانوادگی سمت امضا
۱   رئيس شورا   ۱۲   عضو  
۲   نايب رئيس   ۱۳   عضو  
۳   دبیر شورا   ۱۴   عضو  
۴   نماينده معلمان   ۱۵   عضو  
۵   عضو   ۱۶   عضو  
۶   عضو   ۱۷   عضو  
۷   عضو   ۱۸      
۸   عضو   ۱۹      
۹   عضو   ۲۰      
۱۰   عضو   ۲۱      
۱۱   عضو   ۲۲      

غایبین :۱-                            ۲-                                 ۳-                            ۴-

دستور کار جلسه آینده :                                                        زمان :                     مکان :                       

 

صورتجلسه شورای معلمان آموزشگاه/مجتمع

روز:

 

تاریخ: شماره جلسه : مکان برگزاری : ساعت شروع : ساعت خاتمه:
دستور کار جلسه :

 

خلاصه مذاکرات : نتایج و مصوبات مسئول پیگیری
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

حاضرین در جلسه

ردیف نام ونام خانوادگی سمت امضا ردیف نام ونام خانوادگی سمت امضا
۱   رئيس شورا   ۱۲   عضو  
۲   نايب رئيس   ۱۳   عضو  
۳   دبیر شورا   ۱۴   عضو  
۴   نماينده معلمان   ۱۵   عضو  
۵   عضو   ۱۶   عضو  
۶   عضو   ۱۷   عضو  
۷   عضو   ۱۸      
۸   عضو   ۱۹      
۹   عضو   ۲۰      
۱۰   عضو   ۲۱      
۱۱   عضو   ۲۲      

غایبین :۱-                            ۲-                                 ۳-                            ۴-

دستور کار جلسه آینده :                          زمان :                     مکان :