به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه ۴ ، به مناسبت هفته سواد آموزی ،جلسه تقدیر از آموزش دهندگان سوادآموزی در سالن اجتماعات اداره ناحیه۴ برگزار شد‌.کمال مدیر آموزش و پرورش ناحیه۴ در این جلسه با تبریک هفته و روز سواد آموزی و تشکر از همکاران حوزه سواد آموزی گفت : باسواد بودن با تعریف جهانی امروز فقط مهارت خواندن و نوشتن نیست ولی هنوز درصدکمی از جمعیت کشور نیاز مند سواد خواندن و نوشتن هستند.

وی افزود :امروز بالای ۹۰ درصد در کشورمان باسواد هستند و این کار بزرگ سواد آموزی از سال ۵۸ تا کنون قابل ستایش است .وی به سختی جذب بی سوادان و سختی کار آموزش دهندگان اشاره کرد و از تلاش بی وقفه آنها در حوزه سواد آموزی تشکر کرد‌.همچنین ناصحی مسئول سواد آموزی آموزش و پرورش ناحیه۴ با تشکر از زحمات همکارانش در جذب بی سوادان ۷ دی ماه روز سواد آموزی را به آنها تبریک گفت .

در پایان از آموزش دهندگان سواد آموزی ناحیه ۴ تقدیر شددر این جلسه هاشمی کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و تعدادی از کارشناسان ناحیه ۴ نیز حضور داشتند.


ذخیره    دانلود